Skoči na vsebino

NOVICA

Izjava državne sekretarke po arbitraži o Anksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2018

Državna sekretarka dr. Ana Medved je danes podala izjavo v zvezi z aneksom k splošnemu dogovoru.


"V zdravstveni blagajni in na Ministrstvu za zdravje je, kot vam je znano, skupaj na razpolago 15 mio evrov. Gre za prihranke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)  in Ministrstva za zdravje.
Žal zaradi dejstva, da vlada opravlja tekoče posle, v aneks ne moremo vključiti tudi vseh dodatnih povečanih prilivov v zdravstveno blagajno, ker bi bilo za to potrebno v Državnem zboru spremeniti Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018 -2020.
Moramo poudariti, da absolutno ne drži navedba Združenja zdravstvenih zavodov, da z aneksom dvigujemo cene zdravstvenih storitev. Popolnoma nobenemu izvajalcu zdravstvenih storitev se v tem aneksu ne zvišuje cena storitve, ne javnim ne koncesionarjem. 
Skupaj z ZZZS smo pripravili predlog aneksa, ki ga je podprl tudi Upravni odbor ZZZS in ki zagotavlja v okviru danih možnosti največjo dostopnost do zdravstvenih storitev v korist pacientov.
Večina od 15 mio evrov sredstev gre za širitve programov, kjer so najdaljše čakalne dobe, za informatizacijo sistema, ki zagotavlja izvajanje storitev e- zdravja.
Prav tako ne drži  očitek, da največji del sredstev namenjamo zasebnikom. Z aneksom zasebnikom nikoli  nismo in tudi zdaj ne namenjamo nikakršnih sredstev. Namenjamo jih koncesionarjem, tudi tem pa procentualno najmanj v primerjavi z javnimi zdravstvenimi zavodi.  Če sem konkretna: 
Za primarno raven namenjamo  30%
Sekundarno raven                         50%
Socialne zavode                              15%
Koncesionarje                                  5%
Predlog aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 gre po ustaljenem postopku na vlado, ki bo odločila.  Verjamemo, da bo vlada predlog podprla, saj z njim zagotavljamo znatna dodatna finančna sredstva tam, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo."