Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje otvorila Dispečerski center Maribor

Ministrica za zdravje je danes otvorila Dispečerski center  Maribor. ob tem je povedala:

"Zelo sem zadovoljna in ponosna, da z današnjo otvoritvijo Dispečerskega centra zdravstva Maribor prebivalci dobivamo enotno vstopno točko Nujne medicinske pomoči. S tem se  skupini najbolj razvitih držav na tem področju.

Z nadgradnjo sistema Nujne medicinske pomoči zagotavljamo enako dostopnost do storitev nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov na območju celotne države. S tem izboljšujemo kakovost storitev nujne medicinske pomoči in povečujemo možnosti dolgoročnega preživetja in kakovost preživetja v primerih izven-bolnišničnega zastoja srca in drugih  za življenje ogrožajočih stanj.

Na ministrstvu smo postopke za reorganizacijo in nadgradnjo sistema NMP v celovit in evropsko primerljiv sistem začeli takoj po nastopu  mojega mandata. Nadgradnjo NMP smo kot prioriteto opredelili tudi v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Sistem Nujne medicinske pomoči je namreč eden temeljnih stebrov zdravstvenega sistema, in ga je bilo, v . skladu  s strokovnimi smernicami potrebno nadgraditi.. 

V prvem koraku smo dokončali izgradnjo mreže desetih novih urgentnih centrov, v drugem pa vzpostavljamo novo Dispečersko službo zdravstva.

Pri tem smo intenzivno sodelovali z izvajalci NMP in drugimi pristojnimi službami, z lokalnimi oblastmi in  v sistemu NMP upoštevali tudi  potrebe in želje prebivalstva in seveda  zahteve stroke.

 

 

Dispečerska služba zdravstva bo delovala neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu, sprejemala nujne klice z zdravstvenega področja, spremljala, razporejala in koordinirala delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči, ekip helikopterske nujne medicinske pomoči in ekip izvajalcev nenujnih  prevozov.

Delovala bo v dveh dispečerskih centrih, v Ljubljani in Mariboru, ki sta zasnovana identično in opremljena s tehnološko in programsko -  informacijsko - telekomunikacijsko opremo. Centra bosta upravljala skupen virtualni prostor, pri čemer bo v vsakem trenutku eden od centrov lahko prevzel celotno delovanje, če bi bilo to potrebno. V Dispečerski službi zdravstva bo zaposlenih okrog 140 dispečerjev in ostalih strokovnjakov.

Spoštovani,
danes je v resnici zelo pomemben dan za slovensko zdravstvo, za vse prebivalke in prebivalce. Začetek delovanja dispečerskega centra namreč ni samo korak, ampak je skok iz stanja, vzpostavljenega pred 22 leti v digitalno 21. stoletje. Druge države so ta prehod zadnji dve desetletji uvajale postopoma. 

Zato se zahvaljujem ekipi na ministrstvu, zunanjim strokovnjakom in
vsem, ki ste sodelovali pri izjemno zahtevnem in kompleksnem vzpostavljanju in
nadgradnji sistema Nujne medicinske pomoči.
Hvala."