Skoči na vsebino

NOVICA

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji - predstavitev projekta SOPA

Slovenija spada med države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca. Posledice velike porabe se kažejo tako na zdravju posameznika, ki prekomerno uživa alkohol, kot tudi na ravni celotne družbe. Ocenjuje se, da s pitjem alkohola vsako leto povezanih za okoli 234 milijonov evrov različnih stroškov. Zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Ministrstvo za zdravje,  vzpostavil projekt za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji (SOPA), katerega namen je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja.
 

Aktivnosti bodo v prihodnjih treh letih potekale na  nacionalni, regionalni in lokalni ravni, saj je za spremembo odnosa do alkohola v družbi potrebno učinkovito delo  s posamezniki, njihovimi svojci in ljudmi na terenu. Za doseganje ciljev je izjemno pomembno tudi aktivno sodelovanje z mediji, ki z izborom vsebin in načinom njihove predstavitve vplivajo na oblikovanje družbene realnosti in posledično tudi odnos ljudi do določene teme in vsebine.

 

»Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog v Sloveniji (2016) je pokazala, da se kar 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola v Sloveniji, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto. Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, so v letih 2011—2014 v Sloveniji v povprečju znašali 153 milijonov evrov letno. Pri tem niso všteti stroški zaradi prometnih nezgod, nasilja v družini in drugih kriminalnih dejanj, kar številko dvigne na 234 milijonov evrov,« je povedala predsednica Usmerjevalnega odbora SOPA Vesna Kerstin Petrič, iz Direktorata za javno zdravje, Ministrstva za zdravje. Poudarila je, da je za učinkovitost pristopa SOPA, ki ga želimo po zaključku projekta vpeljati tudi na sistemski ravni, pomembno povezovanje različnih sektorjev.

Več informacij novica NIJZ