Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS danes določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi

Vlada RS je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi in ga bo poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku. 

 

Prejšnji teden sta državna sekretarka dr. Ana Medved in v.d. direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) Brane Dobnikar predstavila spremembe Zakona o zdravniški službi in zadnje aktivnosti NIOSB. 


"Ker je trenutna ureditev o potrebnih poklicnih kvalifikacijah zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist za državljane držav, ki niso članice EU, EGP (Evropski gospodarski prostor) in

Švicarske konfederacije neživljenjska, bomo Vladi RS v obravnavo poslali predlog spremembe Zakona o zdravniški službi. Vlada RS bo predlog obravnavala predvidoma prihodnji teden," je dejala državna sekretarka  dr. Ana Medved. Dodala je, da je predlog spremembe Zakona o zdravniški službi usklajen tudi z Zdravniško zbornico Slovenije. 

 

Predlog spremembe Zakona o zdravniški službi predvideva, da bo minister za zdravje v izjemnih primerih lahko izdal odločbo s katero bodo lahko zdravniki specialisti, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v tretji državi in imajo posebno strokovno znanje, opravljali zdravstvene  storitve v Sloveniji. Državna sekretarka je izpostavila, da bo minister omenjeno odločbo lahko izdal le v izjemnih primerih. "Do izjemnega stanja pride kadar javni zdravstveni zavodi s slovenskimi strokovnjaki  ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti in s tem tvegajo ogrožanje življenj ali povzročitev hude okvare zdravja ali smrt pacientov. Za te izjemne primere ne bo pogoj za delo v Sloveniji znanje slovenskega jezika."

 

Predlog spremembe zakona predvideva, da mora izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti razumljivo komunikacijo med vabljenim zdravnikom in bolnikom  ter njegovimi svojci v slovenskem jeziku ter da je vsa medicinska dokumentacija bolnikov prilagojena in dostopna tudi v slovenskem jeziku. 


Predlog spremembe predvideva tudi, da bo zdravnik specialist lahko zdravstvene storitve v Sloveniji opravljal največ 12 mesecev, če bo prejel povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz terciarne ravni zdravstvene dejavnosti in če za njegovo strokovno znanje jamčijo trije zdravniki v Sloveniji, in sicer nacionalni koordinator specializacije in zdravnika specialista, ki sta imenovana za mentorja.

 

Vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) Brane Dobnikar je povedal, da NIOSB že razpolaga z dokumentacijo in privolitvijo dveh ameriških zdravnikov specialistov. "Gre za pediatričnega kardiologa in pediatričnega kirurga. Oba sta vodja oddelka na eni izmed ameriških univerzitetnih bolnišnic," je dejal v.d. direktorja NIOSB Brane Dobnikar. 

 

Omenjena zdravnika bosta v NIOSB prisotni 24/7 in bodo prenašali znanje na slovenske zdravnike, ki se bodo specializirali na področju pediatrične kardiologije in pediatrične kardiovaskularne kirurgije. 

 

Na Ministrstvu za zdravje smo optimistični in verjamemo, da bo NIOSB pričel v celoti delovati 8. julija 2018.