Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje se je v Luksemburgu udeležila zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)

V Luksemburgu je 22. 6. 2018 potekal Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO), ki se ga je udeležila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.


Ministri za zdravje so razpravljali o predlogu Uredbe o vrednotenju zdravstvene  tehnologije. Namen te uredbe je, da se zagotovi široka uporaba usklajenih pravil o kliničnih vidikih vrednotenja zdravstvenih tehnologij in omogoči združevanje strokovnega znanja in sredstev med organi za vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Ministrica za zdravje Kolar-Celarc je v svoji v intervenciji podprla dolgoročno trajno sodelovanje v EU na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij in v tem duhu tudi predlog regulacije tega področja ter se zavzela za intenzivno nadaljevanje razprave v delovni skupini Sveta. 

 

Ministri so razpravljali tudi o prihodnosti zdravja v EU. Osredotočili so se na vprašanja, kako države članice lahko oblikujejo agendo o zdravju in opredelijo področja, na katerih sodelovanje zagotavlja dodano vrednost, pa tudi pravi okvir za to sodelovanje. Slovenska ministrica za zdravje je v svoji  intervenciji podprla celovito strategijo za prihodnji razvoj zdravja v EU, ohranitev posebnega mesta zdravja v politiki EU, vključevanje zdravja v vse EU politike, preoblikovanje »usmerjevalne skupine za promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni« in razmislek o "Odboru za zdravje".

 

Svet EPSCO je sprejel sklepe «Zdrava prehrana za otroke: zdrava prihodnost Evrope".  Ministrica za zdravje Kolar-Celarc je v svoji intervenciji pozdravila sprejem sklepov. Izpostavila je, da so ukrepi na EU nivoju pomembna nadgradnja nacionalnim naporom. Povedala je, da v Sloveniji temu področju posvečamo zelo veliko pozornost, tudi z večsektorskim sodelovanjem. Zdrava prehrana in redna telesna dejavnost prispevata k boljšemu zdravju, višji kakovosti življenja in posledično tudi k trajnosti zdravstvenih sistemov.

 

V okviru točk »razno« je Evropska komisija podala informacijo o zaključku obravnave oziroma doseženem kompromisu glede Uredbe o veterinarskih zdravilih in s tem povezanimi spremembami v Uredbi o zdravilih (Uredba 726/2004). Podala je tudi informacijo glede Sporočila Komisije na temo cepljenja in Sporočila Komisije o omogočanju digitalnega preoblikovanja zdravja in oskrbe na enotnem digitalnem trgu. Madžarska delegacija je opozorila na javno-zdravstvenih vidike spreminjanja Uredbe o dodatnih varstvenih certifikatih, ki je v začetni fazi obravnave na ravni delovne skupine Sveta. Bolgarski minister je ob zaključku zasedanja predstavil konference, ki so se odvijale v času bolgarskega predsedovanja Svetu EU, na koncu pa je Avstrija kot bodoča predsedujoča predstavila načrte za naslednjih 6 mesecev.  

 

Na koncu je ministrica povabila na 11. evropsko konferenco javnega zdravja, ki bo v Ljubljani od 28. 11. do 1. 12. 2018 na temo novih načinov za izboljšanje javnega zdravja v EU.