Skoči na vsebino

NOVICA

Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo Zdravniške zbornice Slovenije in skupine 87-ih zdravnikov za oceno ustavnosti Zakona o zdravstveni dejavnosti

Na Ministrstvu za zdravje pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti več členov Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je vložila Zdravniška zbornica Slovenije skupaj s skupino 87-ih zdravnikov.

 

Pobudniki so izpodbijali  spremenjene pogoje za pridobitev in odvzem dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, omejitve zasebne zdravstvene dejavnosti ter zaostritev podeljevanja koncesij. Prav tako so nasprotovali tudi zakonski omejitvi dela zdravnikov pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev.

 

Ustavno sodišče RS  je presojalo, ali izpodbijani členi po temelju in neposredno učinkujejo na pobudnike.  Ustavno sodišče RS je presodilo, da zgolj predvidevanje, da bodo izpodbijani členi  imeli ekonomske posledice na pobudnike, ob tem da  določbe na njih sploh ne vplivajo ali vplivajo le posredno, ne zadošča in je zato zadevo zavrglo.