Skoči na vsebino

NOVICA

Uvodni nagovor državne sekretarke dr. Ane Medved na izredni seji DZ - novela Zakona o zdravniški službi

Spoštovane poslanke in poslanci, odhod vseh vrhunsko usposobljenih specialistov za ozko in zelo občutljivo področje otroške kardiologije in kardiokirurgije iz UKC Ljubljana je zadnje dejanje več kot deset let trajajočega razkrajanja dejavnosti  zdravljenja otroških srčnih bolezni. Primarni vzrok za takšno stanje so slabi medsebojni odnosi, to je nezmožnost naših strokovnjakov za medsebojno sodelovanje, ki je nujno za dolgoročno ohranjanje takšne ravni delovnih odnosov, ki zagotavljajo varno in kakovostno oskrbo pacientov. Seveda pa bi takšno stanje lahko s pravočasnim in ustreznim ukrepanjem popravilo tudi vodstvo – takrat ko je bil še čas.


Na Ministrstvu za zdravje smo zato v letu 2017 po pogovorih s starši otrok s srčnimi boleznimi, s stroko, upoštevajoč tudi mnenje mednarodne komisije, ki je opravila izredni strokovni nadzor nad celotno dejavnost otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana v obdobju 2007 – 2014 in s podporo javnosti, vladi predlagali, da zaradi ponavljajočih slabih razmer vzpostavimo popolnoma nov srčni center za zdravljenje otroških srčnih bolezni – NIOSB. Strinjali smo se, da je vredno vložiti napor in sredstva, ker je za otroke najboljše, da jih zdravimo doma. 

 

Za pomoč smo pridobili mednarodno uveljavljenega in cenjenega kirurga prof. dr. Igorja Gregoriča, ki je v ZDA takšen center, ki ga še vedno vodi, ustanovil popolnoma na novo in nato sodeloval pri vzpostavljanju drugih centrov za zdravljenje srčnih bolezni. 

 

Z njegovo pomočjo nam je uspelo, da nam bodo v prehodnem obdobju, dokler ne postavimo domače ekipe zdravnikov, pomagali strokovnjaki iz Evrope in ZDA. Pridobivanje zdravnikov je bilo zahtevno in dolgotrajno, ker jih je v tej specialnosti razmeroma malo, tudi v primerjavi z drugimi ozkimi strokovnimi področji znotraj zdravstva. Zataknilo pa se je tudi pri obstoječi zakonodaji, slednja namreč ne omogoča dela tujim zdravnikom iz ne EU držav, brez priznane poklicne kvalifikacije in zdravniške licence. Ti postopki lahko trajajo več mesecev, lahko tudi več kot eno leto. Zato je bilo potrebno pripraviti spremembe obstoječe zakonodaje.
 
Spoštovani, pred vami je predlog novele Zakona o zdravniški službi, ki smo ga pripravili z Zdravniško zbornico Slovenije.  Kaj prinaša novela zakona:  
-    Zdravnik, ki je kvalifikacijo pridobil v tujini, bo lahko zdravniško službo opravljal začasno, v kolikor pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti iz terciarne ravni zdravstvene dejavnosti ne bo mogoče zagotovitvi izvajanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči in bi to lahko v kratkem času vodilo v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt pacientov.
-    Predlog novele Zakona predvideva, da bo zdravnik specialist lahko zdravstvene storitve v Sloveniji opravljal največ 12 mesecev, z možnostjo enkratnega podaljšanja še za 12 mesecev,  če bo prejel povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz terciarne ravni zdravstvene dejavnosti in če o njegovem strokovnem znanju pričajo mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov.  
-    Za vabljenega zdravnika glede načina opravljanja zdravniške službe oziroma etične, strokovne in kazenske ter materialne odgovornosti in strokovnega nadzora nad njegovim delom, zavarovalnega kritja ali drugih načinov osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo, veljajo isti predpisi, ki veljajo za vse zdravnike v Sloveniji. 
-    Naj poudarim še, da predlog ne ukinja komunikacije med zdravnikom in pacientom ter njihovimi svojci v slovenskem jeziku.  

 

Cenjene poslanke in poslanci, prepričani smo, da boste sledili odločitvi skupnega odbora in podprli predlog novele, ker:
-    Ministrstvo za zdravje s predlagano spremembo rešuje težave, ki trajajo več kot deset let, in so eskalirale v zadnjih mesecih. 
-    Ne želim soditi ravnanja kolegic in kolegov, ki so se odločili za skupinski odhod, dejstvo pa je, da nas zdravnike veže Hipokratova prisega. Pacienta ne smemo nikoli pustiti brez pomoči. Prav to bi se nam v primeru otroške kardiologije lahko zgodilo. 
-    Cilj zakona je zagotavljanje kontinuirane, varne in kakovostne oskrbe pacientov.  
-    Cilj zakona ni zviševanje plač ali zaslužkov posameznih zdravnikov. Takšno razmišljanje je popolnoma napačno in zgrešeno.


Z zadovoljstvom lahko na koncu povem, da smo v zadnjih mesecih pri reševanju problema otroške kardiokirurgije delali z roko v roki tako MZ, vodstvo UKC Ljubljana, vodstvo NIOSB in stroka. 

 

Verjamem, da delamo prav in prepričana sem, da bomo v sodelovanju postavili zdrave in trdne temelje področja obravnave prirojenih otroških srčnih bolezni v okviru našega UKC Ljubljana, kot samostojni inštitut NIOSB ali v prihodnosti znova kot oddelek UKC.  

 

Hvala.