Skoči na vsebino

NOVICA

MZ izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti NIOSB

Ministrstvo za zdravje je včeraj, 17. 7. 2018, izdalo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti Nacionalnemu  inštitutu za otroške srčne bolezni (NIOSB) za specialistično ambulantno dejavnost in bolnišnično dejavnost.


Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) določa, da Ministrstvo za zdravje izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3.a člena. Ta člen določa, da mora za pridobitev dovoljenja izvajalec zdravstvene dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
· ima zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas ali krajši delovni čas sorazmerno glede na predvideni obseg izvajanja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, razen v primeru izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je fizična oseba, ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti,
· zdravstvene storitve bodo opravljali zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, zdravniki pa tudi pogoje iz zakona, ki ureja zdravniško službo,
· ima prostore in opremo za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti,
· mu ni bilo s pravnomočno sodbo ali dokončno odločbo prepovedano opravljanje zdravstvene dejavnosti.


NIOSB izpolnjuje vse pogoje za izdajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

NIOSB ima zaposlene odgovorne nosilce za pediatrijo,  anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno medicino in kardiovaskularno kirurgijo. Nosilci, ki izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določa ZZDej, so zaposleni za krajši delovni čas.


Odgovorni nosilci so odgovorni za organizacijo dela, ustreznosti prostorov, opreme in kadrov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, za katero je Ministrstvo za zdravje izdalo dovoljenje. Odgovornost odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ne posega v odgovornost vsakega posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca za strokovno opravljanje njihovega dela.
NIOSB bo nadaljeval z zaposlovanjem dodatnih zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za normalno delovanje NIOSB. S prenosom kliničnega dela bo sklenjena tudi pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


NIOSB ima z UKC Ljubljana sklenjeno pogodbo o  sodelovanju, s katero UKC Ljubljana NIOSB zagotavlja prostore in opremo ter nujno medicinsko pomoč, anesteziološko dejavnost z reanimacijo, laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu s svojo strokovno usmeritvijo, preskrbo z zdravili, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost,  reševalno službo in medicinsko rehab