Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv MZ na pismo sindikatov glede ustanovitve NIOSB

Težave v programu otrok s prirojenimi srčnimi napakami se vlečejo že več kot 12 let in jih doslej ni uspelo rešiti nobeno vodstvo UKC Ljubljana.

 

Pri tem ni pomagala niti mediacija med zaposlenimi, ki je trajala dve leti in je UKC Ljubljana zanjo plačal več deset tisoč evrov. Ugotovitve mediacije so bile naslednje: Medčloveški odnosi so bili slabi, potekal ni niti prenos nujnih strokovnih informacij o pacientih med zdravniki, zaupanje staršev je bilo porušeno. Zato so iz oddelka odhajali tako zdravniki kot medicinske sestre in drugi zaposleni. O vsem tem je večkrat razpravljal tudi Odbor za zdravstvo, nazadnje pa še poslanci 22. 5. 2018 na izredni seji v Državnem zboru RS in so se lahko z razmerami do potankosti seznanili.
Ministrstvo je po posvetovanjih s stroko in po pogovorih s starši otrok ugotovilo, da so težave tako eskalirale, da jih je nemogoče rešiti v okviru obstoječe organiziranosti.

Ker je stroka nasprotovala predlogu ministrstva, da se program ukine in se zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami zagotovi v tujini, je Vlada RS s sklepom 21. decembra 2017 ustanovila Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB).

Veseli nas, da so vsi podpisani sindikati prof. dr. Igorja Gregoriča prepoznali kot zaupanja vrednega strokovnjaka in poudarjajo, da je vlada sprejela dobro odločitev, ko mu je zaupala aktivnosti za vzpostavitev novega centra.

Vsako ustanavljanje nove institucije zahteva določen čas. Pri vseh novostih, ne samo v zdravstvu se v začetku pojavljajo določene negotovosti in pomisleki, predvsem tistih, ki niso neposredno vključeni v  proces sprememb.

Kot je že večkrat javno povedal prof. dr. Gregorič bo klinični del inštituta zaživel, ko bo zagotovljeno varno in kakovostno zdravljenje otrok.

NIOSB je že zaposlil nosilce zdravstvene dejavnosti. Nadaljeval bo z zaposlovanjem zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za kakovostno in varno delovanje. NIOSB je javni zdravstveni zavod, zato bodo veljala enaka pravila kot v ostalih javnih zdravstvenih zavodih. Pravice delavcev ne bodo ogrožene.

Posamezni strokovnjaki bodo delali tudi po podjemnih pogodbah, vendar le dokler NIOSB ne bo imel dovolj lastnih kadrov za varno in kakovostno obravnavo bolnikov. Dnevni honorarji so primerljivi s honorarji zdravnikov, ki prihajajo iz Prage.

Priznani strokovnjaki iz tujine trenutno, preko NIOSB pomagajo UKC LJ, saj UKC LJ nima dovolj svojih strokovnjakov, da bi lahko zagotavljal varno in kakovostno obravnavo otrok.

Veseli smo in verjamemo, da so zadovoljni tudi člani podpisanih sindikatov, da je zdravnik iz Španije, ki ga je NIOSB v skrbi za varno obravnavo otrok "posodil" UKC Ljubljana, s privolitvijo staršev uspešno operiral otroka, ki se je rodil s prirojeno srčno napako.  

Kot smo že večkrat poudarili, bomo v NIOSB s pomočjo tujih strokovnjakov ne samo zagotovili varne in kakovostne obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami, pač pa izobrazili zadostno število domačih strokovnjakov, da bodo poskrbeli za otroke rojene v Sloveniji in v širši regiji.

Ko bo NIOSB deloval v skladu z mednarodnimi smernicami kakovosti in varne obravnave pacientov in ko bo primerno kadrovsko ter organizacijsko urejen, bo potreben razmislek ali  ga je smiselno priključiti UKC LJ.

Do takrat bo potrebno veliko dela, kadrovskih in finančnih vložkov predvsem v izobraževanje mladih, ki so v 12. letih zaradi neurejenih razmer v omenjenem programu odhajali v okolja, kjer lahko v miru opravljajo svoje poslanstvo.
Prepričani smo, da bomo s trdim delom in potrebno strpnostjo vseh neposredno vpletenih, še posebej pa tistih, ki trenutno izpostavljajo samo finančne vidike delovanja NIOSB, zagotovili varno in kakovostno obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami, zaposlenim pa spodbudno delovno okolje.