Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za zdravje Samo Fakin na 73. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov

Minister za zdravje Samo Fakin je na 73. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov povedal: 

 

"Ekscelence,
spoštovani delegati, gospe in gospodje,


Slovenija v celoti podpira izjavo EU in pozdravlja deklaracijo Združenih narodov.

Kronične nenalezljive bolezni so glavni vzrok umrljivosti in lahko vodijo v revščino in neenakost. Povzročajo večino izdatkov v zdravstvu v vseh državah ne glede na njihovo velikost in stopnjo razvoja. Prepričani smo, da svet ne bo dosegel trajnostnih razvojnih ciljev, če ne bomo občutno okrepili svojih prizadevanj za to. 
Vsi se strinjamo, da moramo vlagati v svoje zdravstvene sisteme ter uporabljati stroškovno učinkovite in večsektorske strategije. Nujna je univerzalna dostopnost do zdravstvenega varstva.  
V Sloveniji vlagamo v primarno zdravstveno varstvo. Prioriteti sta preventiva in  promocija zdravja za vso populacijo.  Multidisciplinarni timi so usposobljene za podporo kroničnim bolnikom. Cilj je pomagati ljudem, da se odločijo za zdrave izbire in opolnomočiti bolnike, ki imajo kronične nenalezljive bolezni.  
V Sloveniji smo sprejeli celostne strategije za preprečevanje in obvladovanje raka, sladkorne bolezni, pljučnih bolezni in bolezni srca in ožilja, za zgodnje odkrivanje demence in krepitev duševnega zdravja. Cilj so integrirane storitve na vseh ravneh oskrbe, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah. 
Slovenija je sprejela zavezujoče vladne politike na področju nadzora nad tobakom, prepovedanih drog, alkohola, telesne dejavnosti in prehrane. Smo šesta država v Evropi, ki je uvedla enotno embalažo. 


Gospe in gospodje, 

če želimo biti resnično uspešni, moramo bolje obravnavati zapletenost determinant zdravja  ter tržne in družbene dejavnike. Digitalno trženje in čezmejna prodaja sta izziva, s katerima se ni mogoče spoprijeti le v eni državi.  
 
Zato pozdravljamo, da sta preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in nadzor nad njimi visoko na političnem dnevnem redu Združenih narodov. V naslednjih letih bi se morali osredotočiti na izvajanje. 

Ta proces lahko pospešimo s sodelovanjem in vlaganjem v inovacije in izmenjavo dobrih praks ter z ozaveščanjem in zagovorništvom na mednarodni ravni. 

Da bi Slovenija prispevala k taki mednarodni izmenjavi, je organizirala stranski dogodek o alkoholu, kroničnih nenalezljivih boleznih in trajnostnem razvoju. Dogodek podpirajo države iz vsega sveta. Organiziran je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo in civilno družbo, potekal pa bo v petek zjutraj na sedežu Združenih narodov.
Hvala!"