Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister za zdravje Samo Fakin na 7. konferenci Vrednost inovacij

Minister za zdravje Samo Fakin je na današnji 7. konferenci Vrednost inovacij povedal: 

 

"Spoštovani predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca,
spoštovani generalni direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjan Sušelj,
spoštovani predstavniki raziskovalnih in farmacevtskih organizacij,
spoštovani gostje.

 

Funkcijo ministra za zdravje sem prevzel po tehtnem premisleku, saj se zavedam, da je  zdravje za večino Slovencev največja vrednota. Podatki kažejo, da imamo dober zdravstveni sistem, ki pa seveda zahteva nekaj dodatnih injekcij, da bo še boljši. Zapletenost celotnega zdravstvenega sistema zahteva neprestano pozornost vseh akterjev v sistemu, na vseh ravneh. Zahteva tudi dobro sodelovanje in stalna vlaganja v človeške vire, raziskovanje in inovacije. 


Zahteva pa tudi vodenje in usmerjanje, ki izhaja iz potreb državljanov. Vsaka sprememba mora biti upravičena z več kakovosti in boljšo dostopnostjo za državljane in mora voditi k večji učinkovitosti in dolgoročni vzdržnosti sistema.  
Zdravstvo je v vseh pogledih prioriteta te vlade.  Vlada se je zavezala, da bo poskrbela za finančno vzdržnost zdravstvenega sistema, ki temelji na solidarnosti, pravičnosti in dostopnosti. Poleg tega pa je v koalicijski pogodbi napovedala, da bo  postopno povečevala  skupna sredstva za zdravstvo tako, da bo dosegla povprečje držav EU po paritetni kupni moči (PPP). Če primerjamo podatke o paritetni kupni moči je Slovenija v letu 2015  za zdravstveno varstvo posameznika porabila 2.039 evrov, kar pomeni, da za povprečjem EU zaostajamo za 700 evrov (2.797 EUR PPP -Vir: EUROSTAT).  Koalicija predvideva, da bi se v prihodnjih štirih letih zvišal tudi  delež BDP za zdravstvo  in sicer na 9 odstotkov. Pri tem bo moral delež javnih sredstev za zdravstvo znašati najmanj 85 odstotkov (leta 2016 je znašal 72,68 odstotka).  


Kot ključni izziv se ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih  zdravstvenih sistemih Evropske unije, kaže staranje populacije in s tem povezano povečevanje bremena kroničnih bolezni, povečevanje neenakosti v zdravstvu in finančna vzdržnost zdravstvenega sistema.


Zaradi podaljševanja življenjske dobe narašča število s starostjo povezanih bolezni, povečuje se incidenca rakavih obolenj, srčnega infarkta in možganske kapi. Pogostejše so tudi nekatere nalezljive bolezni, nenehno pa sledimo tudi odkrivanju vzrokov redkih bolezni. 


Prav tako se soočamo z izzivom polifarmakoterapije, povečuje se poraba zdravil, ki je največja pri starejših prebivalcih. Z večjo aktivnostjo na področju pregledovanja farmakoterapije bomo  povečali varnost in učinkovitost zdravljenja, zmanjšali neželene učinke zdravil in posledično hospitalizacij  ter nenazadnje tudi zmanjšali porabo zdravil.


Pričakovanja in zahteve prebivalstva naraščajo, vzporedno s tem pa tudi stroški za zdravstveno varstvo. Pri tem imajo pomembno vlogo inovacije v zdravstvu, ki rešujejo življenja, zmanjšujejo potrebo po drugih zdravstvenih storitvah in izboljšujejo kakovost življenja in zmožnost za delo.


Ponosen sem, da imajo naši pacienti omogočen hiter dostop do zdravljenja tudi z novimi, dragimi inovativnimi zdravili in medicinskimi pripomočki, primerljiv z marsikatero državo EU, ki za zdravstvo namenja višji odstotke BDP. Naj poudarim, da imajo v Sloveniji pacienti dostop do inovacij ne glede na njihov dohodek, saj pri potrebah upoštevamo tudi etični vidik. In na to moramo biti ponosni.


Lahko se strinjamo, da so inovacije na prvi pogled res drage. A na dolgi rok vse inovacije v zdravstvu, ne samo zdravila, temveč tudi vse inovativne tehnologije, postopki in medicinski pripomočki, izboljšujejo kakovost in kvaliteto življenja in hkrati povečujejo učinkovitost celotnega zdravstvenega sistema. 


Albert Camus je rekel, da ničle veliko pomenijo, če se lahko postavijo za kakšno številko. V Sloveniji številke imamo. Potruditi se bomo morali, da bodo za njimi tudi ničle, saj so pred nami  novi izzivi, ki terjajo proaktivno delovanje. Le tako bomo še naprej zagotavljali hitro in čim boljšo dostopnost do inovacij za vse naše paciente. 


Hvala."