Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister za zdravje na 90. obletnici ZD Celje

Minister za zdravje Samo Fakin se je danes udeležil 90. obletnice Zdravstvenega doma Celje. Na slavnostni priredivi je minister povedal:

"V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim na današnjem praznovanju 90. obletnice delovanja Zdravstvenega doma Celje.

Imate dolgo tradicijo in vaš cilj je jasen – odzivati se na potrebe ljudi, izboljšati splošno zdravstveno stanje prebivalstva in ohraniti zdravje ljudi. In to z zagotavljanjem oskrbe vsem prebivalcem blizu njihovega doma.
Z realizacijo svojih ciljev uspešno ohranjate to poslanstvo in z zaznavanjem spreminjajočih se potreb ljudi ter prilagajanjem storitev postavljate Zdravstveni dom Celje med najuspešnejše v državi.

Veseli me, da je v Sloveniji po podatkih EU-SILC manj kot 1 odstotek prebivalstva poročalo o nezadovoljenih potrebah, predvsem glede stroškov zdravstvene oskrbe, potovalne razdalje in časa čakanja. Predvidevam, da to velja tudi za zdravstveni dom  Celje, ki skoraj 64.000 prebivalcem poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni nudi še specialistične, diagnostične in druge zdravstvene storitve. V letu 2015 ste pridobili tudi največ referenčnih ambulant, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

Tudi na področju nujne medicinske pomoči ste že pred četrt stoletja orali ledino, ko se je postavljalo temelje modernih principov oskrbe nujnih pacientov s prisotnostjo zdravnika v reševalnem vozilu na terenu.
Ste eden od treh zdravstvenih domov v državi, ki ste v okviru Norveškega finančnega mehanizma in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v letih 2015 in 2016 pilotno uvedli Centre za krepitev zdravja za izvajanje preventivnih programov za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni ter za izvajanje psihoedukativnih delavnic za krepitev duševnega zdravja. V okviru tega projekta ste tudi vzpostavili sodelovanje z lokalno skupnostjo za vključevanje ranljivih prebivalcev v zdravstvene programe. S tem prispevate k zmanjševanju neenakosti v zdravju.

Zdravstveni dom je s svojo umestitvijo v lokalni prostor najboljši poznavalec konkretnih razmer v okolju, zato lahko usmerja in povezuje vse, ki prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalstva.
Naš skupni cilj je čim bolj zdrava populacija – tako v smislu kakovostne oskrbe kot tudi v preprečevanju bolezni, poškodb in ohranjanju zdravja. Vlaganje v preventivo namreč pomeni vlaganje v zdravje na dolgi rok, ki ima poleg zdravstvenih tudi finančne koristi.

Od začetka delovanja pa vse do danes, ste se razvijali jn napredovali. Želim si, da tudi v prihodnje nadaljujete začrtano pot.
Hvala!"