Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018

Partnerji v zdravstvu so se sami dogovorili o programih za skrajševanje čakalnih dob v višini 27,5 milijona evrov od 35 milijonov evrov, zato je Vlada RS odločala le o petini sredstev. Vlada soglaša, da s slabimi šestimi milijoni evrov dodatno okrepimo zobozdravstvo za mladino in odrasle, dispanzer za žene, splošne ambulante, klinično sihologijo, pediatrijo, ortopedijo, urologijo, itd.


Pomembno je tudi, da sta do konca leta 2 milijona evrov namenjena  za bolnike za  zamenjavo aortne zaklopke (TAVI). Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativni poseg predstavlja veliko tveganje za zaplete. Ta denar je namenjen za vse tri centre, kjer to izvajajo in sicer za UKC Ljubljana, UKC Maribor in  MC Medicor.


Uveden  je presejalni test krvodajalcev na okužbo z virusom Zahodnega Nila.


S sprejetim Aneksom št. 2 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 umikamo določbo, po kateri bi napotni zdravnik moral plačati zdravstveno storitev, če bi se izkazalo, da  pacient ne bi izpolnjeval kriterije za napotitev k drugemu specialistu.


Kot že omenjeno so se partnerji v zdravstvu v okviru sprejemanja Aneksa, dogovorili za  programe za skrajšanje čakalnih dob v višini 27,5 milijona evrov  za letošnje leto, ki so na razpolago iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
- ZZZS bo plačal  20 odstotna preseganja  programov v zobozdravstveni dejavnosti, v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in programih fizioterapije
- povečanje programov v specialistični bolnišnični in specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
- plačilo vseh opravljenih storitev in posegov, kjer so čakalne dobe v povprečju daljše povečanje programa zdravstvene nege v domovih za starejše.
- do konca leta bodo plačane  tudi vse opravljenje  diagnostične  -CT, UZ, rentgen- preiskave