Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka mag. Pia Vračko se je udeležila Globalne konference o primarnem zdravstvenem varstvu

Državna sekretarka Ministrstva za zdravje mag. Pia Vračko se je udeležila Globalne konference o primarnem zdravstvenem varstvu,  25. in  26. 10. 2018 v Astani (Republiki Kazahstan). Globalna konferenca o primarnem zdravstvenem varstvu je namenjena obeležitvi 40. obletnice Deklaracije Alma-Ata o primarnem zdravstvenem varstvu iz leta 1978, ter sprejetju nove mednarodne deklaracije. Organizatorji dogodka so Vlada Republike Kazahstan, Svetovna zdravstvena organizacija in UNICEF. Konference se udeležuje preko 1200 udeležencev iz preko 140 držav vsega sveta, med katerimi so bili številni visoki gostje: generalni sekretar SZO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalna direktorica SZO Urada za Evropo ga. Zsuzsanna Jakab, evropski komisar za zdravje in varno hrano g. Vytenis Andriukaitis ter drugi.

 

Glavni namen Globalne konference o primarnem zdravstvenem varstvu je na najvišji politični ravni obnoviti zavezanost k zagotavljanju učinkovitega primarnega zdravstvenega varstva za doseganje univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva ter za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. V ta namen so države sveta na konferenci sprejele Deklaracijo Astana o primarnem zdravstvenem varstvu 2018 (https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf), ki poudarja ključno vlogo in vse-družbene razloge za nadaljnjo krepitev primarnega zdravstvenega varstva, ki omogoča zagotavljanje kakovostnih, varnih, celovitih, integriranih in vsem dostopnih zdravstvenih storitev, blizu kjer ljudje živijo, delajo in se šolajo. Krepitev zdravstvenih sistemov, ki temeljijo na primarnem zdravstvenem varstvu, bo dosežena s pomočjo raziskovanja in izmenjave novih znanj, z načrtovanim razvojem človeških virov ter z zagotavljanjem ustreznih pogojev dela. Te bo mogoče doseči z uvajanjem novih zdravstvenih in informacijskih tehnologij ter z ustreznimi modeli financiranja, ki bodo zagotovili vzdržnost zdravstvenih sistemov in zaščito pred finančnimi posledicami plačevanja zdravstvenih storitev s strani prebivalcev. Pri upravljanju, oblikovanju zdravstvenih politik, načrtovanju in delitvi odgovornosti je pomembno vključevanje in sodelovanje posameznikov, družin, skupnosti, civilne družbe, zdravstvenih strokovnjakov, zasebnega sektorja, mednarodnih partnerjev in vseh ostalih zainteresiranih strani. S skupnimi močmi je mogoče doseči zdravje in blagostanje za vse ljudi. Nova deklaracija podpira univerzalno dostopnost do zdravstvenega varstva, ki je temeljna človekova pravica in ki hkrati predstavlja tudi korak k uresničevanju trajnostnih razvojnih ciljev iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, kjer so v ospredju potrebe ljudi.

 

Na konferenci so predstavniki držav razpravljali o naslednjih vsebinah: spodbujanje oblikovanja ter izvajanja medresorskih akcijskih načrtov in partnerstev; pospeševanje enakih in pravičnih izidov zdravljenja; krepitev delovne sile v zdravstvu; zadovoljevanje potreb marginaliziranih skupin prebivalstva in obravnava determinant zdravja; zagotavljanje integriranih zdravstvenih storitev na različnih ravneh zdravstvenega sistema; uvajanje novih tehnologij in inovacij; ter preprečevanje in odzivanje na grožnje zdravju. Udeleženci konference so se strinjali, da se za primarno zdravstveno varstvo od družbe zahteva sodelovanje pri reševanju glavnih zdravstvenih izzivov. Zdravstveni strokovnjaki naj v skupnosti delujejo kot enoten tim, ki se v sodelovanju z organizacijami v lokalni skupnosti odziva na potrebe ljudi. Slovenija je bila večkrat izpostavljena kot vzor, država z močnim, celovitim in urejenim primarnim zdravstvenim varstvom.

  

Drugi dan konference je državna sekretarka na ministrski okrogli mizi predstavila primarno zdravstveno varstvo v Sloveniji z vidika medresorskega sodelovanja Poudarila je, da ima primarno zdravstveno varstvo v Sloveniji že dolgo tradicijo in še naprej ohranja osrednjo vlogo pri preventivni, celoviti in stalni skrbi za zdravje in dobro počutje prebivalstva. Primarno zdravstveno varstvo zagotavlja mreža zdravstvenih domov v lokalnih skupnostih. Zdravstveni domovi in z njimi povezani koncesionarji nudijo takojšnjo zdravstveno obravnavo  pri specialistih družinske medicine, pediatrije in ginekologije, prav tako pa tudi zobozdravstveno obravnavo.  Zagotavljajo tudi osnovne laboratorijske in diagnostične storitve, patronažno službo, fizioterapijo in delovno terapijo, logopedijo ter programe za duševno zdravje in preventivne programe za vse skupine prebivalstva. V nadaljevanju je državna sekretarka izpostavila nadgradnjo preventivnih programov v Centrih za krepitev zdravja. Predstavila je njihovo ključno vlogo pri povezovanju s socialnimi službami in nevladnimi organizacijami v lokalni skupnosti za izboljšanje zdravja zmanjševanje neenakosti v zdravju. Predstavila je tudi medresorsko sodelovanje na področju zagotavljanja zdrave prehrane otrok v izobraževalnih ustanovah, kjer skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 poteka sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prav tako pa tudi na področju zdravstvene vzgoje šolarjev v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Državna sekretarka je udeležbo na konferenci izkoristila tudi za delovno srečanje z državnim sekretarjem na ministrstvu za zdravje Kazahstana, s katerim sta se pogovarjala o bodočem sodelovanju na področju zdravstva, ogledala pa si je tudi eno od zdravstvenih ustanov v Astani.