Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka na Strokovnem posvetu ob Evropskem dnevu antibiotikov

Državna sekretarka mag. Pia Vračko je na Strokovnem posvetu ob Evropskem dnevu antibiotikov povedala: 

 

"Spoštovani udeleženci današnjega posveta, cenjeni gostje iz Svetovne zdravstvene organizacije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, gospe in gospodje,


odkritje antibiotikov je pomenilo pravo revolucijo v medicini. Omogočilo  je zdravljenje prej smrtnih bolezni, izvedbo operacij, zdravljenje raka, preživetje novorojenčkov in presaditev organov.  Ta velik dosežek je zdaj ogrožen, predvsem zaradi pretirane in pogosto neprimerne uporabe antibiotikov. 

Danes pomeni mikrobna odpornost globalno grožnjo za javno zdravje. Zaradi naraščanja števila večkratno odpornih bakterij, v kombinaciji s pomanjkanjem novih antibiotikov, se zdravniki srečujejo z velikimi težavami pri zdravljenju okužb. 

Študije kažejo, da je v državah EU mikrobna odpornost neposredni vzrok za najmanj 33 000  smrtnih primerov letno in  za 1,5 milijarde EUR dodatnih stroškov za zdravstveno varstvo. 

Če ne bomo pravočasno ukrepali, bi lahko večkratna odpornost na antibiotike do leta 2050 postala največji svetovni morilec. 

Mikrobna odpornost ne pozna meja in je prisotna praktično v vseh državah sveta. Nujno je ukrepanje na globalni ravni. Zato so Svetovna zdravstvena organizacija, Organizacija za zdravje živali ter tudi Evropska Unija pozvale k skupnemu ukrepanju na načelu ENO ZDRAVJE.  

 

To načelo poudarja povezanost   zdravja ljudi, živali in okolja. Bolezni se namreč prenašajo od ljudi na živali in obratno. Zato je treba mikrobno odpornost obravnavati tako pri ljudeh kot pri živalih, hkrati pa posebno pozornost nameniti prehranjevalni verigi in okolju, ki sta tudi vir odpornih mikroorganizmov. 

 

V Sloveniji smo problematiki mikrobne odpornosti namenjali pozornost predvsem v strokovni javnosti. Tudi rezultati niso izostali. V mednarodnih primerjavah se Slovenija uvršča med uspešnejše države po porabi antibiotikov v medicini in  v veterini.  

 

Vendar pa nas ti podatki nikakor ne smejo uspavati. Tudi v Sloveniji opažamo velike razlike med regijami in bolnišnicami. Številne aktivnosti, ki potekajo,  so razpršene in premalo povezane.  Očitno je, da obstaja veliko možnosti za izboljšave.  

 

Zato sem še posebej vesela, da  bo na današnjem posvetu predstavljen predlog nove, celovite strategije obvladovanja mikrobne odpornosti po načelu ENO ZDRAVJE. 

Strategija za srednjeročno obdobje, ki jo spremlja akcijski načrt,  je nastala v sodelovanju s strokovnjaki na področju humane medicine, veterine in okolja. Zavezuje k skupnemu in celovitemu medsektorskem  in medinstitucionalnem delovanju, saj bomo le s skupnimi ukrepi lahko  obdržali učinkovitost antibiotikov za naslednje generacije. 

 

S to strategijo se Slovenija pridružuje skupnim prizadevanjem za obvladovanje mikrobne odpornosti na globalni ravni.  Verjamem, da bomo z zavezujočo vladno strategijo in načrtom ukrepov, ki vključuje tudi mehanizem koordinacije in enotnega spremljanja doseganja ciljev, še izboljšali prakse v Sloveniji. 

 

Prepričana sem, da večja povezanost in sodelovanje med primarnim zdravstvenim varstvom, oskrbo v domovih za starejše občane, službami za obvladovanje bolnišničnih okužb, mikrobiološkimi laboratoriji in epidemiološko službo na eni strani, ter veterinarsko službo, področjem pridelave hrane in okoljem na drugi strani, pomeni veliko dodano vrednost in novo kakovost pri obvladovanju mikrobne odpornosti v Sloveniji.  
 
Na današnjem posvetu bo predstavljeno epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v Sloveniji in rezultati  3. slovenske nacionalne presečne raziskave bolnišničnih okužb. Verjamem, da bodo rezultati dodatna spodbuda za aktivnosti v slovenskih bolnišnicah. 

 

Naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste sodelovali na včerajšnjem posvetu, kjer ste skupaj s strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije podrobno obravnavali obvladovanje mikrobne odpornosti v domovih za starejše občane in oblikovali priporočila, ki bodo del celovite strategije.  

 

Še posebna zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi predloga strategije in ga boste v nadaljevanju tudi predstavili. 

 

Žal mi obveznosti ne dopuščajo, da bi prisostvoval posvetu, prepričana pa sem, da boste v konstruktivnem vzdušju izmenjali svoja mnenja in dokument še obogatili. 

Želim vam uspešno delo!"

 

 

 

Predstavljamo prispevke s posveta