Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Samo Fakin sprejel evropskega komisarja za zdravje in varnost hrane Vytenisa Adriukaitisa

Ob robu 11. Evropske konference o javnem zdravju, ki se je pričela 28.11. in bo potekala do 1.3.2018 v Ljubljani, je minister za zdravje Samo  Fakin  v prostorih Ministrstva za zdravje danes zjutraj na delovnem srečanju gostil evropskega komisarja za zdravje in varnost hrane Vytenisa Adriukaitisa, s katerim se je srečal že  ob robu 73. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku   septembra 2018.   Pogovor sta danes namenila obravnavi področij   cepljenja,  protimikrobne odpornosti, vrednotenja zdravstvenih tehnologij ter napredka na področju slovenskega zdravstvenega sistema.


Minister za zdravje in komisar sta se strinjala, da je obravnava problematike nezadostne precepljenosti zelo pomembna ter pozdravila umestitev tematike na prihajajoče zasedanje   Sveta EU, ki bo razpravljal o priporočilih, in sicer o tem, kako okrepiti sodelovanje EU v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Minister je poudaril, da Slovenija na tem področju že izvaja številne aktivnosti, ki izpostavljajo pomembnost cepljenja kot enega od najbolj učinkovitih in varnih javnozdravstvenih ukrepov.  Na področju odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom (AMR) je Slovenija že pripravila predlog "Nacionalne strategije »eno zdravje« za obvladovanje mikrobne odpornosti (2019-2024)".
Komisar je pohvali pristop Slovenije na področju povečanje cepljenja in AMR  ter izpostavil, da so v zvezi s tem potrebne nadaljnje aktivnosti  tako na  evropski kot tudi na globalni ravni.


V nadaljevanju sta sogovornika razpravljala o predlogu nove uredbe vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA), pri čemer sta soglašala, da bo predlog pripomogel k večji kakovosti, sledljivosti in pravočasnosti dostopa do zdravil, še zlasti inovativnih l na EU trgih, zmanjšalo se bo podvajanje dela, prav tako pa se bodo optimizirali kadrovski kot tudi finančni viri, od česar bodo imeli korist za paciente, predlog pa bo vplival tudi na večjo vzdržnost zdravstvenih sistemov. 
Minister je ob koncu srečanja predstavil načrtovane aktivnosti na področju zdravstva v tekočem mandatu (povečanje učinkovitosti javne zdravstvene mreže, skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, zagotovitev finančne vzdržnosti in stabilnosti zdravstvenega sistema, dolgotrajna oskrba starejših in dostojna starost). Poudaril je pomembnost ,  vključitve zdravja v vse politike na nacionalni in  EU ravni ter kot ključnega izpostavil večji poudarek na presoji vplivov na zdravje in na zdravstvene sisteme pri oblikovanju politik in ukrepov na ravni EU. Kot primer potrebnega medsektorskega sodelovanja je  omenil   problematiko zdrave prehrane in telesne dejavnosti za otroke.  Komisar je prizadevanje Slovenije na tem področju pozdravil.


Razpravo in medsebojno izmenjavo izkušenj in dobrih praks v okviru javnega zdravja  bosta  zdravstveni minister in evropski komisar za zdravje in varnost hrane nadaljevala na konferenci v popoldanskem času, kjer bosta udeležence nagovorila tako na   otvoritvi kot tudi na okrogli mizi o pristopih za medsektorske ukrepe za zdravje in trajnostni razvoj.