Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Fakin poslal mladim zdravnikom dopis

Minister za zdravje je danes mladim zdravnikom poslal dopis:

 

Spoštovani mladi zdravniki,

dragi kolegice in kolegi,


že nekaj let  se mladi zdravniki neradi  odločate za delo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, še posebej  za specializacije družinske medicine.

Na ministrstvu za zdravje menimo, da so k temu prispevale tudi nekatere (dez)informacije, ki krožijo med zdravniki in ki so se pojavile tudi v nekaterih medijih.

Zato vam želim sporočiti svojo trdno odločnost, da bomo krepil primarno zdravstveno varstvo s sistemskimi ukrepi, ki bodo izboljšali organizacijo in pogoje dela ter omogočali nenehno izboljševanje kakovosti in obseg storitev na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Svojo odločitev smo na ministrstvu za zdravje v tem kratkem času, od kar sem minister, že podprli z naslednjimi ukrepi:


1. S sprejetim Aneksom 2 iz Splošnega dogovora za leto 2018 je bila umaknjena določba, po kateri bi napotni zdravnik  moral plačati zdravstveno storitev, če bi se izkazalo, da pacient ne bi izpolnjeval kriterije za napotitev k drugemu specialistu
2. Mag. Pio Vračko sem izbral za državno sekretarko za področje primarnega zdravstvenega varstva in javnega zdravja.

3. Na ministrstvu za zdravje bomo prioritetno, v sodelovanju z vsemi deležniki, dokončali leta 2016 začeti proces priprave Strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

4. Delovne skupine, v katere bom v kratkem imenoval  predstavnike posameznih specialnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, bodo pripravile srednjeročne načrte za izboljšanje pogojev dela in organiziranosti primarne ravni zdravstvene dejavnosti.

5. V primarno raven zdravstvene dejavnosti bomo usmerili več finančnih sredstev. Že v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 smo okrepili primarno zdravstveno dejavnost za 43 timov splošnih ambulant in 10 timov otroškega in šolskega dispanzerja v skupni vrednosti 3.569.938,27 evrov. Prav tako je bilo v Aneksu št. 2 k splošnemu dogovoru še dodatnih 9 timov splošnih ambulant oziroma ambulant družinske medicine.

6. Na Ministrstvu za zdravje podpiramo povečano število razpisanih mest za specializacije iz družinske medicine, pediatrije in ginekologije in porodništva, da bomo lahko  zagotavljali ustrezno mrežo specialistov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti,  vsakemu novemu specialistu pa  zagotovili  ustrezno delovno mesto.

7. Skupaj z  Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Odborom za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije bomo  pripravili prenovljen model financiranja primarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Cenjeni kolegi, zagotavljam vam, da nacionalni razpis specializacij nikakor ne pomeni uvedbe možnosti »dekreta«, v katerem kraju v Sloveniji bi se mladi zdravniki specialisti morali zaposliti; nasprotno, mladim zdravnikom omogoča izbiro izvajalca zdravstvene dejavnosti, kjer bodo nadaljevali svojo karierno pot.

Na začetku poklicne poti sem deset let delal v ambulanti splošne medicine v Trbovljah, zato tudi iz lastnih izkušenj vem, da je trdno primarno zdravstveno varstvo "varuh" prebivalcev, hkrati pa pogoj za  dobro delovanje zdravstvenega sistema.

Na  Ministrstvu za zdravje bomo že sprejete ukrepe v sodelovanju s predstavniki zdravnikov na primarni ravni sistematično nadgrajevali.

 

 


Samo Fakin
minister za zdravje