Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija podpisala Konvencijo Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi

 

Veleposlanica Republike Slovenije pri Svetu Evrope, Eva Tomič je 6. decembra 2018, v imenu Republike Slovenije, podpisala Konvencijo Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi (Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs  - CETS No.216). V imenu Sveta Evrope je konvencijo podpisal direktor Direktorata za pravno svetovanje in mednarodno javno pravo Jörg Polakiewicz.

 

Namen omenjene konvencije je preprečevanje trgovine s človeškimi organi in boj proti njej z inkriminacijo nekaterih dejanj, varovanje pravic žrtev kaznivih dejanj, opredeljenih v skladu s to konvencijo, omogočanje sodelovanja na državni in mednarodni ravni pri ukrepanju proti trgovini s človeškimi organi.

Konvencija poziva vlade, naj kot kaznivo dejanje določijo nezakonito odstranitev človeških organov od živih ali umrlih darovalcev in sicer v primerih, kadar se odstranitev opravi brez svobodnega, obveščenega in posebnega soglasja živega ali umrlega darovalca. Kot kaznivo dejanje se določajo tudi primeri, kadar  v zameno za odstranitev organov živi darovalec ali tretja oseba prejme finančno korist ali kakšno drugo primerljivo prednost. Konvencija zagotavlja tudi zaščitne ukrepe in odškodnine za žrtve ter preventivne ukrepe za zagotovitev preglednosti in pravičnega dostopa do storitev presajanja organov.

 

Presaditev organov je eden izmed dosežkov sodobne medicine, ki temelji izključno na  prostovoljnem darovanju organov. Zdravljenje s presaditvijo organov omogoča ohranitev oziroma izboljšanje življenja več kot 110.000 bolnikom vsako leto po vsem svetu. Kljub izjemno humani ideji darovanja organov, pa organov ni dovolj za pokritje vseh potreb, kar je privedlo do pojava trgovine z organi ter trgovine z ljudmi. V tej nesprejemljivi praksi se dogajajo nedovoljeni odvzemi organov za presaditve in posledično gre za pojav transplantacijskega turizma.

 

S podpisom in ratifikacijo konvencije se države vključijo v boj proti kriminalu na tem področju. Izvajanje konvencije bo potekalo v sodelovanju med pristojnimi resorji: zdravje, zunanje zadeve, pravosodje, notranje zadeve, carina.

Slovenija je postala 19. država podpisnica omenjene konvencije, ki je za podpis odprta od marca 2015. Do danes je Konvencijo ratificiralo šest držav in sicer Albanija, Češka, Malta, Norveška, Portugalska in Moldavija. Konvencije je že stopila v veljavo 1. marca 2018 in je odprta tudi za države, ki niso članice Sveta Evrope.