Skoči na vsebino

NOVICA

Pojasnilo MZ glede dodatnih sredstev za dvig stroškov dela

V celotni zdravstveni dejavnosti bo ZZZS v okviru decembra sprejetega Finančnega načrta ZZZS za leto 2019 zagotovil vsa dodatna sredstva za dvig stroškov dela, ki so nastali zaradi zadnjega plačnega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. 

 

Skupščina ZZZS je 18. 12. 2018 sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2019, ki v letu 2019 predvideva višje prihodke v primerjavi z Rebalansom finančnega načrta za leto 2018 za 172 mio EUR. 

Skladno s Finančnim načrtom ZZZS za 2019 bodo dodatna sredstva predvidoma razdeljena na naslednji način: 

- izboljšanje dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, predvsem za odpravo nedopustnih dolgih čakalnih dob z večjim obsegom programov – 20 mio EUR, 

- boljše vrednotenje zdravstvenih storitev z 2 % splošnim povišanjem cen – 39 mio EUR, 

- selektivno povečanje ali znižanje cen zdravstvenih storitev, izhajajoč iz ugotovitev stroškovnih analiz – 49 mio EUR. 

 

 

Povišanje stroškov dela zaradi dogovora s sindikati je vključeno v drugi in tretji alineji. Proces partnerskih dogovarjanj v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 še ni zaključen. Ko bo dogovor dosežen, ga bomo posredovali v potrditev Vladi RS.  


Poraba razpoložljivih sredstev ZZZS za leto 2019 bo določena v postopku partnerskih dogovarjanj, kjer Vlada RS odloči o spornih vprašanjih, če sporazuma ni mogoče doseči v okviru arbitraže.