Skoči na vsebino

NOVICA

Državno tožilstvo ustavilo kazenski pregon

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je 28. 12. 2018 izdalo obvestilo, da je bila ovadba Onkološkega inštituta Ljubljana iz decembra 2013, na podlagi katere je potekal kazenski pregon zoper Tadeja Štularja, zaposlenega na Ministrstvu za zdravje, zavržena in da se kazenski pregon ne nadaljuje.

 

Kazenski pregon je zoper Tadeja Štularja potekal zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Tadej Štular je leta 2013, kot takratni vodja Sektorja za investicije in javna naročila na Ministrstvu za zdravje in vodja projekta izgradnje nadomestnega vodovodnega sistema, vodil postopek javnega naročanja in sklenitve pogodbe za izvedbo novega vodovodnega sistema. V ovadbi se je imenovanemu očitalo, da naj bi s svojimi ravnanji izvajalcu Kovinar Kočevje d.o.o. in njegovima podizvajalcema pridobil veliko protipravno premoženjsko korist v višini vsaj 2.130.955,84 eur.

 

Kot pa smo že navedli, je bila ovadba v celoti zavržena, s čimer se je kazenski pregon zaključil.