Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Varovanje delavcev pred izpostavljenostjo nevarnim kemikalijam

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je 21. januarja 2019 podpisala sporazum z Evropsko komisijo, v katerem se je zavezala, da bo redno pripravljala priporočila mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Gre za priporočila, ki varujejo delavce pred tveganji zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam. V skladu s sporazumom bo Evropska agencija za kemikalije od leta 2020 dalje letno pripravila oceno štirih ali petih mejnih vrednosti.

Izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije Bjørn Hansen je ob tem izpostavil, da je priprava znanstvenih podlag za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemikalijam, ki je v skladu z Direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh ter direktivo o kemičnih sredstvih, pomembna nova naloga za Evropsko agencijo za kemikalije. Del njihove strategije je zagotoviti celostne predloge Evropski komisiji o tem, kako urediti tveganja, ki jih predstavljajo kemikalije za evropske državljane, delavce in okolje. Generalni direktor Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji Joost Korte pa poudaril, da se s tem sporazumom izboljšuje preglednost in usklajenost predpisov s področja varstva in zdravja pri delu, saj vzpostavlja enoten vir za znanstveno svetovanje na področju zdravja in varnosti pri delu v okviru evropske kemijske zakonodaje REACH.

Med letoma 2017 in 2018 je Evropska agencija za kemikalije izvedla pilotni projekt, v okviru katerega je pripravila pet priporočil, ki so trenutno v postopku odločanja pri Evropski komisiji. Sedaj to postaja njena redna praksa. Preko javnih posvetovanj bo Evropska agencija za kemikalije zagotavljala odprt in pregleden proces priprave mnenj in odločanja. Tako se bo lažje vzpostavila trdnejša vez med delodajalci, sindikati in Evropsko agencijo za kemikalije.

Kot prva prednostna naloga Evropske agencije za kemikalije bo, na prošnjo Generalnega direktorata za zaposlovanje, najverjetneje ocena svinca. Sekretariat Evropske agencije za kemikalije bo pripravil strokovne podlage za obravnavo na Odboru za oceno tveganja (RAC), ki jih bo pregledal in ovrednotil, sprejel znanstvena priporočila in jih nato posredoval Evropski komisiji v nadaljnje odločanje.

Evropska agencija za kemikalije, ki sicer že ima veliko strokovnega znanja in izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu, je nedavno še dodatno okrepila Odbor za oceno tveganja z novimi strokovnjaki. Kaže pa se tudi možnost, da bi Evropska agencija za kemikalije lahko v prihodnje, poleg razvoja mejnih vrednosti, Evropski komisiji nudila podporo tudi z ocenami socialno-ekonomskih vplivov.

Sporazum z Evropsko komisijo sledi priporočilom drugega obdobnega pregleda delovanja in učinkov REACH, enega najobsežnejših zakonodajnih področij Evropske unije, v katerem je bil eden od predlaganih ukrepov za izboljšanje povezav med zakonodajo REACH in varnostjo in zdravju pri delu. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so jedro zagotavljanja zaščite delavcev, izpostavljenih nevarnim kemikalijam na delovnem mestu.

V Republiki Sloveniji je za delovna področja, ki jih izvaja Evropska agencija za kemikalije, pristojen Urad RS za kemikalije, ki s svojimi predstavniki aktivno deluje v njenih strokovnih in znanstvenih telesih in postopkih odločanja v zvezi z urejanjem kemikalij in kemijskih tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Razširitev delovanja Evropske agencije za kemikalije tako pomeni tudi širitev delovnih področij Urada RS za kemikalije, ki s tem prevzema pomembnejšo vlogo na področju varovanja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem tudi v Republiki Sloveniji. Z novimi nalogami postaja Urad RS za kemikalije pomembnejši partner Ministrstva za delo.

V skladu z utečeno prakso bo Urad RS za kemikalije tudi na tem področju vzpostavil medresorsko in medsektorsko sodelovanje in ga tesneje povezal z njegovimi drugimi nalogami in procesi na področju kemikalij. S tem bo še bolj povezal različne deležnike in obsežno, a razdrobljeno znanje.