Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvezno navodilo humanitarnim organizacijam in društvom s statusom javnega interesa na področju zdravja

V mesecu marcu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg), ki je uvedel kar nekaj novosti na področju pridobitve statusa delovanja v javnem interesu – skladno z ZNOrg statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Za vsa društva, ki so na dan 14. 4. 2018 imela status društva v javnem interesu na področju zdravja ali pa so pridobila status humanitarne organizacije, se šteje, da so nevladne organizacije v javnem interesu, če: uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah, in najkasneje do 31. marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredujejo izjavo na predpisanem obrazcu (v prilogi), da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročilo o delu za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski let. Pristojno ministrstvo nato po uradni dolžnosti v 60ih dneh izda odločbo o podelitvi oziroma odvzemu statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Pri uskladitvi ustanovitvenih aktov bi opozorili predvsem na 4. člen ZNOrg, ki določa neprofitnost in se v delu, ki ureja prenos premoženja po prenehanju organizacije razlikuje od Zakona o društvih. Člen namreč določa, da se v primeru prenehanja organizacije, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava. Za predmetno določbo ZNOrg določa prehodno obdobje na način, da pristojno ministrstvo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu izda tudi, če društvo/ustanova v izjavi navede, da v ustanovitvenem aktu nima navedeno, da se v primeru prenehanja premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo, ki ima enak ali podoben namen ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, če v izjavi navede tudi, da bo to uskladitev ustanovitvenega akta izpolnila ob prvi spremembi po podaji izjavi. 

 

Glede na navedeno vam zaradi pogoja neprofitnosti glede prenosa premoženja ni potrebno spreminjati ustanovitvenih aktov, se pa s podpisano priloženo izjavo zavežete, da boste to izpolnili/spremenili ob prvi spremembi ustanovitvenega akta.


Izjava NGO je dostopna tukaj.

 

Poleg zahtevanih poročil in programa obvezno izpolnite vsebino priponke in nam zahtevano gradivo posredujte na naslov: 

 

Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana