Skoči na vsebino

NOVICA

11. 12. 2015

Ministrica za zdravje otvorila urgentni center Jesenice

Nagovor ministrice za zdravje ob otvoritvi: 

 

Spoštovani direktor Splošne bolnišnice Jesenice, spoštovani državni sekretar Ministrstva za obrambo, g. Bizjak, spoštovani gostje, predvsem pa spoštovani zdravstveni delavci in občani.


Vesela sem, da bo urgentni center Jesenice  že četrti  po vrsti, ki danes odpira svoja vrata. Njegovo delovanje bo v vaši regiji dolgoročno pomembno izboljšalo oskrbo pacientov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč. Pravočasna, kakovostna in varna obravnava pacienta so razlogi in osnovna izhodišča po katerih smo se ravnali pri načrtovanju reorganizacije nujne medicinske pomoči v Sloveniji.  


Projekt vzpostavitve mreže urgentnih centrov je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, skupaj s slovensko soudeležbo.  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z odločbo septembra 2013 uvrstilo Urgentni center Jesenice v mrežo desetih urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. 


Tudi Urgentni center Jesenice z razširitvijo in delno preureditvijo oziroma adaptacijo obstoječe bolnišnične urgence v pritlični etaži Splošne bolnišnice Jesenice izpolnjuje zahteve Enotne metodologije organizacije urgentnih centrov. 


To je dokument, ki ga je Ministrstvo za zdravje pripravilo kot podlago za osnovne usmeritve in zahteve za delo v urgentnih centrih, kot samostojnih oddelkih v slovenskih bolnišnicah, z vidika organizacije, vodenja, sistematizacije kadra ter definicije področja dejavnosti. 


Kaj pa ti prostori, ki jih danes odpiramo pomenijo za prebivalce Gorenjske regije in zdravstvene delavce? 

Kaj so prednosti vzpostavitve in delovanja urgentnih centrov? 


Brez dvoma je to hitrejša dostopnost do celostne zdravstvene oskrbe na enem mestu, vključno z vso potrebno diagnostiko, predvsem pa hitrejši dostop do nujnega zdravljenja za paciente z življenjsko ogrožajočimi stanji. 


Boljša organizacija, način dela ter primernejši prostori in moderna medicinska tehnologija bo vsem zdravstvenim delavcem, ki  požrtvovalno in nesebično opravljate svoje delo v tudi v težkih pogojih, omogočila boljše delovne pogoje, večjo varnost na delovnem mestu in zadovoljstvo pri opravljanju njihovega dela. 


Na Ministrstvu za zdravje se trudimo vzpostaviti in zagotoviti pogoje za optimalno oskrbo pacientov, tudi  v Gorenjski regiji in z veseljem vam danes lahko povem, da je tudi Heliport v kompleksu Splošne bolnišnice Jesenice, ki v času gradnje Urgentnega centra Jesenice ni obratoval, v tem tednu ponovno začel z delovanjem. 

Helikopterska nujna medicinska pomoč, v katero sodijo tudi  medbolnišnični prevozi v primerih, ko prevoz po cestah zaradi ogrožajočega zdravstvenega stanja pacienta ni primeren, odločilno prispeva k preživetju hudo poškodovanih ali obolelih oseb ter njihovemu hitrejšemu okrevanju. 


Vsekakor s to dejavnostjo še dodatno izboljšujemo zdravstveno oskrbo prebivalcev Slovenije.


Ker se na Ministrstvu za zdravje zavedamo, da vsaka sprememba s seboj prinese tudi  zaskrbljenost pred novostjo, vam obljubljam, da se bomo tudi na Gorenjskem, tako kot drugod, s skupnimi močmi, v sodelovanju s predstavniki stroke in predstavniki lokalnih skupnosti, trudili vzpostaviti čim boljšo organizacijo nujne medicinske pomoči.  


Dovolite mi še, da se ob tem pomembnem dogodku iskreno zahvalim vsem, ki so sodelovali in omogočili izgradnjo ter vzpostavitev in delovanje Urgentnega centra Jesenice. 

Še posebej bi se zahvalila Ministrstvu za obrambo, za postavitev vojaške bolnišnice Role2, ker so s tem omogočili, da je v času izgradnje urgentnega centra, delo v bolnišnici potekalo dokaj nemoteno. 


Danes smo naredili velik in pomemben korak k boljši zdravstveni oskrbi prebivalcev v Gorenjski regiji. Ob koncu leta vam zaželim še lepe božične in novoletne praznike in predvsem veliko zdravja in sreče v prihajajočem letu 2016. 


Hvala.