Skoči na vsebino

NOVICA

7. 4. 2017

Obisk ministrice za zdravje v PB Idrija ob njihovi 60-obletnici in Svetovnem dnevu zdravja

Spoštovane dame, cenjeni gospodje,
dragi gostje,


veseli me, da vas lahko nagovorim ob Svetovnem dnevu zdravja. Čestitam vam za visok jubilej in uspešno delo, brez katerega danes ne bi praznovali 60 letnice vaše ustanove. Prav zaradi vas in dela vaših predhodnikov je postala ena večjih psihiatričnih bolnišnic v državi, ki s svojim ugledom pomembno sooblikuje regijo.


Ni zdravja brez duševnega zdravja, zato ni naključje, da je letošnji Svetovni dan zdravja posvečen depresiji. Depresija bo po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije postala do leta 2020 najpogostejši vzrok bolezni.
Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost«. Duševno zdravje je pomembno za posameznika in dobro veste, še bolj kot jaz, da depresija enega člana družine močno prizadene tudi najbližje, v resnici celotno družbo. Dobro duševno zdravje je vez za družbeno kohezijo ter za socialno in ne nazadnje ekonomsko blaginjo, saj duševne bolezni pomenijo izgubo in obremenitev za gospodarstvo, za pokojninsko-invalidski sistem in socialno varstvo.


 V Sloveniji se je uporaba antidepresivov samo v letih od 2002 do 2008 podvojila. V državah EU v povprečju za obravnavo pacientov z duševnimi boleznimi namenimo 3–4 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP).  Duševno zdravje zato danes sodi med najpomembnejše javnozdravstvene vsebine in mu zdravstvene in socialne politike namenjajo veliko pozornosti.


Na področju razvoja psihiatričnih storitev v skupnosti se Psihiatrična bolnišnica Idrija uvršča med vodilne izvajalce v Sloveniji, tako glede števila obravnav kot tudi kakovosti storitev. V zadnjih letih si vaša bolnišnica prizadeva za krepitev izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti. Izredno sem zadovoljna, da  iz vaših dejavnosti v zvezi z Akreditacijskim standardom NIAHO in standardom ISO 9001 lahko ugotovim tudi kakovostno upravljanje bolnišnice. Da Primorske regije po veliki večini kazalcev glede storitev za duševno zdravje ne uvrščamo med deficitarne, ste zaslužni vi, ki s svojo strokovnostjo in trudom vzdržujete takšno visoko raven. 


Žal pa je, ko gre za celotno državo, področje duševnega zdravja v Sloveniji še vedno pogosto spregledano in stigmatizirano. Zato smo v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja" namenili duševnemu zdravju posebno pozornost in ločeno poglavje ter določili specifični cilj:  Z aktivnostmi na tem področju bomo zagotavljali: celovito integrirano obravnavo pacienta z duševnimi motnjami; enako dostopnost do kakovostne obravnave čim bližje prebivalcem; boljšo povezanost med ravnmi zdravstvene dejavnosti in s socialnim varstvom ter usmerjenost v uporabnika in njegovo opolnomočenje.


Naša namera in zavezanost, da izboljšamo dostopnost do storitev za duševno zdravje vseh prebivalcev Slovenije je razvidna iz dejstva, da smo v maju 2016 sprejeli Strategijo obvladovanja demence do leta 2020, za katero sedaj pripravljamo akcijski načrt.


Pripravljamo še spremembe Zakona o duševnem zdravju in nadaljujemo s postopkom sprejemanja resolucije oziroma nacionalnega programa za duševno zdravje. Predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja ne govori le o zdravstvenem področju, ampak zajema še promocijo duševnega zdravja, preventivo in obravnavo duševnih motenj in psihosocialno rehabilitacijo oseb s težavami v duševnem zdravju. Posebno pozornost bomo namenili širitvi obravnave duševnih motenj v skupnosti in pri tem vidimo Psihiatrično bolnišnico Idrija kot pomembnega sogovornika.
Ob koncu vam ob 60-letnici delovanja Psihiatrične bolnišnica Idrija še enkrat čestitam in želim tako uspešno delo tudi naprej.
Hvala.