Skoči na vsebino

NOVICA

10. 4. 2017

Danes se elektronska napotnica izenačuje s papirnato napotnico

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes, 10. aprila 2017, obiskala Zdravstveni dom Novo mesto in Splošno bolnišnico Novo mesto, saj se danes izenačita papirnata in elektronska napotnica (eNapotnica). To pomeni, da je eNapotnica postala polno veljaven, samostojen dokument.  Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob tem povedala: "Od danes naprej z eNapotnico pacientom ne več treba pošiljati papirnatih zelenih obrazcev, da se bodo naročili k zdravniku specialistu. Naročili se bodo lahko sami in tam, kjer bodo izbrali." Poudarila je tudi, da bo še vedno  mogoče naročanje tako kot doslej, osebno ali po telefonu ali preko posebne brezplačne telefonske številke. Zdravstveni domovi oz. ambulante bodo lahko  organizirali informacijske točke za pomoč, zdravniki in medicinske sestre pa bodo pomagali tistim, ki sami naročanja ne bodo zmogli.

 
VZPOREDNO UVAJALNO OBDOBJE
Uvajanje uporabnikov (zdravnikov, sester) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti tako za eRecept kot za eNaročanje je potekalo v oktobru in novembru 2015. V letu 2015 je bilo izveden tudi javni razpis, s katerim smo delno sofinancirali stroške uvedbe tako v javnih zavodih kot pri zasebnikih koncesionarjih. Od marca 2015 v večji ali manjši meri poteka vzporedno obdobje izdajanja elektronskih in papirnatih napotnic. V praksi to pomeni, da je na zeleni papirnati napotnici ZZZS natisnjena tudi 13-mestna številka, ki pomeni eNapotnico.
 
IZENAČITEV eNAPOTNICE IN PAPIRNATE NAPOTNICE
Z 10. aprilom se zeleni obrazec pri eNapotnici ne natisne več, razen pri nujni napotnici.
 
KAKO PACIENTA NAROČIJO PRI IZVAJALCU
Pacienta lahko naroči zdravnik, medicinska sestra ali pa lahko JZZ organizira info točko za naročanje.
 
KAKO SE PACIENT NAROČI SAM
Vsi pacienti dobijo, če potrebujejo zdravnika specialista, potrdilo o izdani eNapotnici, kjer je navedena 13-mestna številka napotnice. S to številko ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko portala zVem se pacient naroči na zdravstveno storitev. Pacient se lahko v vsakem primeru naroči na enega od sedaj obstoječih načinov, to je telefonsko ali osebno. Dodatno je na voljo tudi naročanje preko klicnega centra eZdravje na 080 24 45.
 
OBVEŠČANJE PACIENTA
Pacient 14 dni prej in 3 dni pred terminom (če je podal svoje kontaktne podatke) dobi opomnik glede prihajajočega termina.
 
190 VRST ZDRAVSTVENIH STORITEV
eNaročanje je trenutno omogočeno za 190 vrst zdravstvenih storitev, pri čemer so zajeti vsi prvi pregledi in večina diagnostike.
 
TERMINI NAROČANJA
Izvajalec zdravstvene dejavnosti se v tem trenutku sam odloča, ali bo omogočal naročanje na točne termine (datum in ura) ali v čakalno vrsto (kjer pacient dobi samo okvirni termin, o točnem pa ga obvestijo kasneje s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti)
 
ČAKALNE DOBE
Čakalne dobe (prvi pričakovan prost termin) v tem trenutku zbiramo za 1123 storitev (torej za vse, za katere lahko dobiš napotnico).
Zbiranje podatkov za čakalne dobe je od 1. aprila 2017 predvideno samo preko sistema eNaročanje, kar pomeni, da bodo podatki iz eNaročanja edini vir podatkov o čakalnih dobah.
Podatki se po novem direktnem sistemu zbirajo za več storitev, pogosteje, bolj transparentno kot v sistemu NAČAS, glede na to, da si zbrani neposredno  iz informacijskih sistemov in ne več s sporočanjem kot doslej.

Podatki na star način se bodo zadnjič zbrali v aprilu za marec 2017 in bodo objavljeni na spletni strani NIJZ. NIJZ bo tudi po začetku novega načina zbiranja podatkov tako kot doslej zagotavljal mesečna poročila o čakalnih dobah v RS in jih objavljal na svoji spletni strani.
Podatki o čakalnih dobah bodo prebivalcem RS dostopni na cakalnedobe.ezdrav.si., stara mesečna poročila o čakalnih dobah do vključno marca 2017 pa bodo še vedno dostopna na arhivski spletni strani NAČAS.


Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob zaključku povedala, da uvajanje sprememb vedno zahteva strpnost osebja in pacientov in prosila vse za strpnost tudi ob tej priložnosti izenačitve eNapotnice s papirnato. Za konec je poudarila, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki na nacionalni ravni uvaja enotno informacijsko rešitev. "S celovito informatizacijo zdravstvenega sistema bomo slovenskemu zdravstvu zagotovilo možnosti za še bolj kakovostno in strokovno delo z bolniki, hitro in varno upravljanje zdravstvenih informacij, nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema ter njegovo konkurenčno vključevanje v evropski prostor," je zaključila ministrica za zdravje.