Skoči na vsebino

NOVICA

11. 4. 2017

Ministrstvo za zdravje organiziralo strokovni posvet o razvoju dolgotrajne oskrbe

Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih oziroma podpornih dnevnih opravil. V prihodnosti bo predstavljala vedno večji izziv, saj se populacija stara, poleg tega trendi kažejo, da se bo ta populacija srečevala z oviranostjo in tako potrebovala podporo pri temeljnih dnevnih aktivnostih.

 

V ta namen smo na Ministrstvu za zdravje organizirali strokovni posvet za izvajalce dolgotrajne oskrbe z mednarodno udeležbo. Predstavljene so bile dobre prakse v Sloveniji ter v Evropi kot tudi izhodišča za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi.

 

Tatjana Buzeti, v. d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje, je predstavila izhodišča za pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi. Nova ureditev bo omogočala izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti na način, ki bo ljudem čim dlje omogočal samostojno in varno ter kakovostno življenje. "Storitve dolgotrajne oskrbe so neenako dostopne, njihova kakovost po regijah je različna, poudarek pa je na zdravljenju namesto na preventivi," je Buzetijeva opisala trenutno stanje.