Skoči na vsebino

NOVICA

31. 8. 2017

Akcija ozaveščanja o škodljivosti kajenja v vozilih, od 1. do 8. septembra

Do 10.000 otrok v Sloveniji je izpostavljenih kajenju odraslih v vozilih

Od 1. do 8. septembra bodo policisti v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje na terenu izvajali aktivnosti za osveščanje javnosti o novi zakonodaji na področju kajenja v vozilih. Z novim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je namreč prepovedano kaditi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.

 

 

Podatki kažejo, da je v Sloveniji do 10.000 otrok izpostavljenih pasivnemu kajenju v vozilu. Dojenčki in otroci so med najranljivejšimi skupinami glede škodljivih učinkov pasivnega kajenja na zdravje. Kajenje v tako majhnem prostoru, kot je avtomobilska kabina, pripelje do zelo visokih koncentracij škodljivih snovi iz tobačnega dima. Prav zato je po novem v Sloveniji prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh vozilih v navzočnosti mladoletnih oseb.

 


V mesecu septembru bo potekala akcija, s katero bodo policisti v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje voznike opozarjali na škodljive učinke, ki jih ima pasivno kajenje na mladoletne osebe. Za opravljanje nadzora nad prepovedjo kajenja v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb sta pristojna tako policija kot občinsko redarstvo, v času akcije pa bodo voznike kršitelje in sovoznike opozarjali tudi s televizijskimi oglasi in letaki.

 

 

 

******

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov: "Z globo 250 eurov se kaznuje posameznik, če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let."