Skoči na vsebino

NOVICA

8. 11. 2017

Oblikovanje politik in storitev z deležniki v središču

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za zdravje sta pripravila interaktivno delavnico z imenom »Policy Jam«, s katero želimo v sodelovanju z deležniki z različnimi strokovnimi ozadji skozi proces storitvenega oblikovanja priti do predlogov rešitev, ki bi jih lahko vključevali v pripravo storitev, aktivnosti in zakonodaje. Na prvi taki delavnici so udeleženci obravnavali izzive s področja dolgotrajne oskrbe.

 

Ljubljana, 8. november 2017 – Za pilotno izvedbo takega načina oblikovanja storitev za prebivalce je Služba Vlade za razvoj k sodelovanju povabila Ministrstvo za zdravje. Skupaj smo izbrali tematiko dolgotrajne oskrbe, kot integrirane storitve socialnih in zdravstvenih storitev, ki predstavlja novsteber socialne varnosti, kot to definira predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v javni razpravi do 20. 11. 2017. K sodelovanju smo povabili številne deležnike iz vse Slovenije, ki so strokovno povezani s področjem oskrbe in nege. Na delavnici je sodelovalo 40 udeležencev – predstavnikov institucionalnega varstva, zdravstvenih zavodov, društev upokojencev, centrov za pomoč na domu, centrov za socialno delo, akademskih ustanov, resornih ministrstevter številnih drugih organizacij, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe.

 

Udeleženci so na dvodnevni delavnici identificirali ključne izzive, predvsem na področju koordinacije in komunikacije med deležniki vključenimi v izvajanje dolgotrajne oskrbe. S pomočjo inovativne metode storitvenega oblikovanja so  pripravili prve prototipe rešitev. Uporabnost teh so nato testirali na uporabnikih, ki so jih identificirali v procesu načrtovanja. Na podlagi povratnih informacij so oblikovali popravke prototipov, ki bodo lahko služili pri vzpostavitvi učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

 

Udeleženci bodo svoje prototipe rešitev vladnim predstavnikov predstavili danes popoldne. Rešitve se med drugim osredotočajo na nekatera ključna področja kot so socialna vključenost uporabnikov na domu, vključevanje svojcev, izboljšanje hitrosti odzivanja na nujne potrebe uporabnikov, pomoč ljudem z demenco, učinkovita koordinacija izvajalcev storitev na domu in uporaba novih tehnologij za izboljšanje kakovosti dolgotrajne oskrbe. 

 

Cilj delavnice je združiti različne profile strokovnjakov in jih motivirati, da so-ustvarjajo rešitve v strukturiranem kreativnem procesu. S tem izboljšujemo sodelovanje med deležniki, njihovo komunikacijo ter s tem učinkovitost  in kakovost priprave zakonodajnih rešitev. Metoda storitvenega oblikovanja temelji na aktivnem pristopu iskanja rešitev. Udeleženci so v kreativnem okolju spodbujeni k pogovorom o možnih rešitvah namesto o omejitvah. Za njih ustvarjamo varen prostor, kjer na prototipih pridobivajo povratne informacije, s katerimi nadgrajujejo rešitve.

 

Policy Jam na temo sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je pilotna izvedba interaktivne delavnice za deležnike, kjer se udeleženci s pomočjo skupinskega dela ukvarjajo z resničnimi izzivi in sooblikujejo potencialne rešitve. Gre za prvi preizkus inovativnih metod dela na področju priprave zakonodajnih rešitev in javnih politik, s katerimi želimo zagotoviti bolj kakovostne javne storitve in s tem izboljšati kakovost življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije. V prihodnjih mesecih bodo podobne metode dela uporabljene tudi v drugih procesih oblikovanja storitev in politik za kakovostno življenje vseh državljanov. Hkrati bo kapacitete na tem področju soustvarjal tudi projekt Inovativen.si - kreativno reševanje izzivov in zagotovitev znanja in kompetenc zaposlenih za drugačen način dela, ki ga s financiranjem evropskih sredstev koordinira Ministrstvo za javno upravo.