Skoči na vsebino

NOVICA

10. 11. 2017

ONCA konferenca "Optimalna prehranska oskrba za vse", Bled, hotel Golf, 13. in 14. november 2017

 

Evropski eksperti s področja klinične prehrane in javnega zdravja, bolniki iz 16 evropskih držav se bodo sestali na 4. mednarodni konferenci ONCA "Optimal Nutritional Care for All” (Optimalna prehranska oskrba za vse), ki predstavlja mednarodno pobudo za izmenjavo strokovnih in organizacijskih izkušenj za uveljavitev optimalnih prehranskih strategij na vseh nivojih zdravstvenega varstva.  

 

ONCA poleg celovitih ukrepov javnega zdravja podpira tudi uveljavitev ukrepov klinične prehrane ter s tem uvedbo presejanja na prehransko ogroženost in zagotovitev optimalne prehranske oskrbe vseh v vseh državah Evropske unije.

 

Na Ministrtvu za zdravje smo veseli, da smo konferenco ONCA letos pripeljali v Slovenijo.

Uveljavitev ONCA bo tudi pri nas pomembno izboljšala kvaliteto zdravstvene oskrbe, zdravje prehransko ogroženih posameznikov in kroničnih bolnikov ter zmanjšala stroške zdravstvenega varstva.

 

Vljudno vabljeni,

 

 

 

 

Na kratko o ONCA programu
• Prispeva k izboljšanju preventivnih programov in terapevtskih procesov zdravstvenega varstva
• Spodbuja sodelovanje držav in številnih deležnikov na področju prehrane in zdravja v Evropi
• Spodbuja vključevanje prehranske oskrbe v integralni sistem zdravstvenega varstva
• Ustvarja okolje, v katerem se izmenjujejo in razvijajo dobre prakse na področju prehranske oskrbe