Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Sprejet Splošni dogovor 2019: Zagotavljajo se sredstva za povišanje plač in skrajšanje čakalnih vrst


Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o spornih vprašanjih in s tem tudi  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 (SD). Na Vladi RS so se dogovorili, da se bo morebitni dvig cen storitev za program...

Obvezno navodilo humanitarnim organizacijam in društvom s statusom javnega interesa na področju zdravja


V mesecu marcu 2018 je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg), ki je uvedel kar nekaj novosti na področju pridobitve statusa delovanja v javnem interesu – skladno z...

Z delom začel novi Zdravstveni svet


Z ustanovno sejo je začel delovati novi zdravstveni svet, ki je posvetovalno telo ministra za zdravje. Člane Zdravstvenega svet je nagovoril minister Samo Fakin in jim izrekel dobrodošlico. Zelo je vesel, da so nastopili z...

Britanska veleposlanica na bilateralnem srečanju z ministrom za zdravje


Minister za zdravje Samo Fakin je danes na vljudnostnem obisku v prostorih Ministrstva za zdravje sprejel veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Nje. eksc. gospo Sophie Honey. Minister je...

Pojasnilo Ministrstva za zdravje: Bolnišnicam ne spreminjamo statusa


Zakon o zdravstveni dejavnosti jasno določa status oziroma vrsto bolnišnic. Zakon loči splošne in specialne bolnišnice na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti ter klinike, klinične oddelke in klinične inštitute na terciarni...

Težave rešujemo, razpada sistema primarnega zdravstvenega varstva pa ni


Minister za zdravje Samo Fakin je po današnjem srečanju z direktorji zdravstvenih domov ocenil, da težave so, vendar pa nobena od njih ni tako alarmantna, da bi lahko rekli, da je sistem primarnega zdravstvenega varstva v razpadu...

Razmere v zdravstvenem sistemu niso kritične


Minister za zdravje Samo Fakin je na današnji izjavi za medije je zagotovil, da razmere v zdravstvu niso kritične. Že od jeseni na Ministrstvu za zdravje delujeta dve delovni skupini, ki proučujeta možnosti za izboljšanje razmer v...

ARHIV