Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Izbrani ponudnik za dokončanje opremljanja Onkološkega inštituta Ljubljana je Bank Austria Creditanstalt leasing d.o.o.


Na ministrstvu za zdravje smo prejšnji teden izdali sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za javno naročilo sklopov 1, 2, 3 za Onkološki inštitut Ljubljana za dobavo in montažo splošne in pisarniške opreme, serijske splošne...

PRAVILNIK O CENAH ZDRAVIL ZA UPORABO V HUMANI MEDICINI BO KMALU V VELJAVI


Prihranke bo ministrstvo za zdravje lahko namenilo za širitve programov in za inovativna zdravila Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini, ki bo jutri objavljen v Uradnem listu RS, in bo stopil v veljavo  nasl...

Minister Bručan zavrača trditve g. Kebra, ge. Mlakar in ge. Lekše o zakonu o koncesijah kot zavajajoče


Trditve, ki so bile v zadnjih dneh javno izrečene s strani Nevenke Lekše, Julijane Bizjak Mlakar in Dušana Kebra o predlaganem zakonu o koncesijah so demagoške in zavajajoče. Omenjene osebe v teh trditvah namenoma zavajajo...

Sporočilo ZIRSa potrošnikom: Presežena migracija primarnih aromatskih aminov iz penavke iz črne plastične mase


Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v okviru uradnega nadzora vzorčil izdelke iz črne plastične mase, med drugimi tudi penavko kitajskega porekla. Vzorec je bil analiziran v laboratoriju Zavoda za zdravstveno varstvo...

Ministrstvo podaljšuje rok javne razprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov do 28.1.2007 .


Ministrstvo za zdravje na zaprosilo interesnih skupin podaljšuje rok javne razprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov do 28.1.2007 .

Napoved: Dogodki ministra Andreja Bručana v tednu 15. januarja do 21. januarja 2007


Ponedeljek, 15. januarja 2007  - ob 11. uri se bo minister Andrej Bručan udeležil tiskovne konference, s predstavitvijo slovenskih rezultatov mednarodne raziskave - "Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju". Ministrstvo...

Rezultati analiz brezalkoholnih pijač na prisotnost benzena


Zdravstveni inšpektorat RS je prejel analizne izvide 50 vzorcev brezalkoholnih pijač slovenskih in tujih proizvajalcev, v katerih je ugotavljal prisotnost benzena. Slednji nastaja  kot posledica kemijske reakcije med dvema...

ARHIV