Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

31. januar - dan brez cigarete


Spoštovani državljani in državljanke, 31. januarja v Sloveniji obeležujemo dan brez cigarete. Dan, ki  lahko vsem, ki kadijo, pomeni dobro priložnost za razmislek o škodljivih posledicah kajenja in morda tudi spodbudo za...

Minister slavnostno predal v uporabo aparaturo za preiskave z magnetno resonanco v SB Jesenice


Minister za zdravje Dorijan Marušič se je danes, 27. januarja 2011, udeležil slovesnosti ob predaji v uporabo novega aparata za preiskavo magnetne resonance v Splošni bolnišnici Jesenice. Nova aparatura je velika pridobitev za...

Strategija razvoja in celostne ureditve ginekološko porodniške službe v Republiki Sloveniji v javni razpravi


Minister za zdravje Dorijan Marušič je dal danes, 26.1.2011 v javno razpravo na spletne strani ministrstva  Strategijo razvoja in celostne ureditve ginekološko porodniške službe v Republiki Sloveniji. Vaše predloge,...

Mednarodni posvet - Poziv k ukrepanju na področju socialno-ekonomskih determinant in enakosti v zdravju, Brdo pri Kranju, 1. februar 2011


Neenakosti morajo postati jasno vidne in razumljive, da se jih lahko začne izboljševati, zato je nastala publikacija oz poročilo Neenakosti v zdravju v Sloveniji, katerega osnovni namen je spodbuditi vse, ki v Sloveniji odločajo,...

Urnik obiskov ministra Marušiča v okviru obiska Vlade RS v Podravju, sreda, 26.1.2011


08.30 -  Obisk Psihiatrična bolnišnica Ormož Otvoritev investicije - adaptacije zgradbe za namen izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti   - Izjava ministra Marušiča  - Fototermin 10.00 - 11.15 Delovni posvet Vlade Republike...

Čakalne dobe - aktivnosti na področju urejanja in vodenja čakalnih seznamov (september - januar 2011)


V letu 2008 je  bil na  podlagi ZPacP sprejet Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov (ČS), ki pa zaradi nejasnih določb in nekaterih zapletenih postopkov ni zaživel v praksi....

Minister Marušič imenoval Komisijo za izvedbo nadzora nad postopki v zadevi menjalna pogodba Mabra Inženiring, d.o.o. Ljubljana


Vlada RS se je na včerajšnji redni seji seznanila, da bo minister za zdravje Dorijan Marušič z namenom, da se ovržejo vsi dvomi v gospodarnost in transparentnost pravnega posla, imenoval Komisijo za izvedbo nadzora nad postopki...

ARHIV