Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

18. 1. 2006

Uvajanje zasebništva na primarni ravni - strokovno srečanje, 17. jan 2006, Ljubljana

fotografija Ministrstvo za zdravje je pripravilo strokovno srečanje z direktorji zdravstvenih domov, glavnimi medicinskimi sestrami, predstavniki zasebnikov in koncesionarjev na primarni ravni, predstavniki Zdravniške...

18. 1. 2006

Dan prehrane v evropskih bolnišnicah

Svet Evrope je na osnovi obsežne študije o stanju in obvladovanju problematike ustrezne prehranjenosti v državah Evrope, podpisnicah Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu, leta 2003 sprejel Resolucijo...

13. 1. 2006

Poročilo s sestanka Komisije za zoonoze - ptičja gripa

Komisija za zoonoze se je danes, 13.1.2006, v razširjeni sestavi sestala na rednem sestanku na Ministrstvu za zdravje. Komisija, ki ji predseduje dr. Alenka Kraigher z Inštituta za varovanje zdravja, je obravnavala sklepe...

13. 1. 2006

Nezaželena snov ITX v živilih

Zdravstveni inšpektorat RS se v skladu z mnenjem Komisije EU in oceno tveganja EFSA-e ni odločil za uvedbo ukrepov umika živil. Ministrstvo za zdravje je bilo preko Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS), ki je vključen v...

10. 1. 2006

Minister Bručan na ogledu mobilnega kirurškega reševalnega centra ROL - 2

fotografija Minister za zdravje mag. Andrej Bručan si je v torek, 10. januarja, v Rakičanu pri Murski Soboti skupaj s predsednikom države dr. Janezom Drnovškom, ministrom za obrambo Karlom Erjavcem in načelnikom generalštaba...

9. 1. 2006

Sporočilo vsem zavarovancem o dodatnem zdravstvenem zavarovanju

S 1. januarjem 2006 se je skladno s spremembami zakona (novela ZZVZZ-H) izteklo obdobje štirih mesecev, v katerem so bile zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dolžne zavarovalce oziroma zavarovance...

9. 1. 2006

Zdravstveni programi - realizacija 2005, novinarska konferenca

Povečanje dostopnosti državljanov do zdravstvenih storitev in dvig učinkovitosti zdravstvenega sistema sodita med prioritetne cilje Ministrstva za zdravje RS in zavez v Koalicijski pogodbi. Najučinkovitejši način za doseganje...

ARHIV