PACIENTOVE PRAVICE

 

Zakon o pacientovih pravicah predstavlja pomembno novost v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije. Z njim se izpolnjuje večletno prizadevanje za izboljšanje razmer na področju varovanja in uresničevanja temeljnih pravic pacientov.  

 

Prav je, da pacienti poznate svoje pravice, ki bodo prispevale k večji kakovosti zdravstvene oskrbe. Prav pa je tudi, da veste, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če vam bodo kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

 

Na naslednjih spletnih straneh boste več izvedeli o svojih pravicah, o možni pritožbeni poti, ko so vam pravice kršene, kako vam lahko pomaga zastopnik pacientovih pravic, pa tudi nekaj splošnih navodil v zvezi z zdravstveno oskrbo.