Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ministrstvo za zdravje je v skladu z Zakonom o o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; ZDIJZ)  zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga določa ZDIJZ. Postopek z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja vodi uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja.

 

  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja več
  • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja več
  • Zakon o informacijskem pooblaščencu več
  • Test javnega interesa več

 

 

Uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja več

 

 

Katalog informacij javnega značaja več