Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ministrstvo za zdravje je v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga določa ZDIJZ. Postopek z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja vodi uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Katalog informacij javnega značaja več