Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNI PODATKI O MINISTRSTVU

 

 

Ministrstvo za zdravje opravlja svoje naloge na naslednjih področjih:

  • javno zdravje
  • zdravstveno varstvo
  • ekonomika javnega zdravstva
  • investicije v javno zdravstvo
  • evropske zadeve in mednarodna sodelovanja

 

Organi v sestavi:

  • Zdravstveni inšpektorat RS
  • Urad RS za kemikalije
  • Uprava RS za varstvo pred sevanji

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

 

Na Ministrstvu za zdravje so, glede na področja dela, imenovane uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja:

 

 

- Mojca Grabar, vodja Službe za sistemsko pravno urejanje, za področje Ministrstva za zdravje, razen področij Direktorata za zdravstveno varstvo, Direktorata za zdravstveno ekonomiko in Službe za kadre in splošne zadeve,
- Mirjana Ranzinger, sekretarka za področje Direktorata za zdravstveno varstvo,

- Špela Struna, svetovalka za področje Direktorata za javno zdravje,

- Sanja Mekič, svetovalka za področje Direktorata za dolgotrajno oskrbo,
- Heidi Vončina, sekretarka za področje ekonomike javnega zdravstva,
- Ana Karlovšek, sekretarka, oziroma med njeno odsotnostjo Silva Peinkiher, podsekretarka, za področje kohezije,
- Maja Kastelic Pleskovič, podsekretarka, oziroma med njeno odsotnostjo mag. Simona Hribar Motore, vodja Sektorja za investicije in javna naročila, za področje investicij in javnih naročil,
- mag. Špela Dragar, vodja Službe za kadre in splošne zadeve, za področje kadrovskih in splošnih zadev.

 

 

 

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja ministrstva 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  • Seznam dokumentov