Skoči na vsebino

UPRAVA RS ZA VARSTVO PRED SEVANJI

 

Ajdovščina 4

9. nadstropje SKB

1000 Ljubljana

 

tel.: 01 478 87 09

fax: 01 478 87 15

e-pošta:gp-ursvs.mz(at)gov.si

spletna stran: http://www.uvps.gov.si/

 

direktor uprave: dr. Damijan ŠKRK

 

organigram (april 2009)

 

 

Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek 9.00 do 12.00

sreda tudi 14.00 do 16.00

 

 

 

 

Uprava RS za varstvo pred sevanji opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju:

 

  • izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu,
  • varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj,
  • sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj,
  • izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode,
  • omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj,
  • presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.