Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS

Vožarski pot 12

1000 Ljubljana

 

tel.: 01 280 38 02

fax: 01 280 38 08

e-pošta:gp-zirs.mz(at)gov.si

spletna stran: http://www.zi.gov.si/

 

glavna zdravstvena inšpektorica RS: Dunja SEVER

 

organigram (april 2009)

 

 

 

 

  

 

Zdravstveni inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področju:

 

 • nalezljivih bolezni,

 • zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil oziroma hrane,

 • pitne vode, mineralnih voda,

 • izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili,

 • omejevanja porabe alkohola,

 • kozmetičnih proizvodov,

 • igrač, 

 • tobaka, tobačnih proizvodov,

 • kopalnih voda,

 • minimalnih sanitarnozdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale,

 • splošne varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj.

 

Na področju varnosti hrane oziroma živil opravlja ZIRS tudi naloge nacionalne kontaktne točke prek katere se Slovenija vključuje v sistem hitrega obveščanja na področju živil in krme v okviru EU, ki prenaša informacije na področju varnosti hrane oziroma živil ter omogoča hitro in učinkovito informiranje in ukrepanje vseh pristojnih organov.