Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Organigram Ministrstva za zdravje (.word)

 

VODSTVO:

 

Minister za zdravje

Samo FAKIN

tel.: 01 478 60 03

e-pošta: gp.mz(at)gov.si

 

 

Državna sekretarka

mag. Pia VRAČKO 

tel.: 01 478 60 32

e-pošta: gp.mz(at)gov.si

 

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE:

 

Kabinet ministra

Katja LISEC, vodja kabineta

tel.: 01 478 60 03

faks: 01 478 60 67

e-pošta: katja.lisec(at)gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Metka LOGAR, vodja

tel.: 01 478 60 66

faks: 01 478 60 49

e-pošta: metka.logar(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Darja GULIN

faks: 01 478 60 76

e-pošta: darja.gulin(at)gov.si

 

Služba za sistemsko pravno urejanje

Mojca GRABAR, vodja

faks: 01 478 69 47

e-pošta: mojca.grabar(at)gov.si

 

Služba za odnose z javnostmi

Majda HOSTNIK, vodja

faks: 01 478 60 87

e-pošta: majda.hostnik@gov.si

 

Sekterariat

Mag. Romana REJA, v. d. generalnega sekretarja

tel.: 01 478 6021

faks: 01 478 6067

e-pošta: romana.reja(at)gov.si

 

Direktorat za javno zdravje

Mojca GOBEC, generalna direktorica

tel.: 01478 60 07

faks: 01 478 60 79

e-pošta: mojca.gobec(at)gov.si

 

Direktorat za zdravstveno varstvo

Tanja MATE, generalna direktorica

tel.: 01 478 60 05

faks: 01 478 60 58

e-pošta: tanja.mate(at)gov.si

 

Direktorat za zdravstveno ekonomiko

Mag. Mirko STOPAR, generalni direktor

tel.: 01 478 69 60

faks: 01 478 69 58

e-pošta: mirko.stopar(at)gov.si

 

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

Mag. Klavdija KOBAL STRAUS, generalna direktorica

tel.: 01 478 60 99

faks: 01 478 66 41

e-pošta: klavdija.kobal-straus(at)gov.si