Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Organigram Ministrstva za zdravje (.word)

 

VODSTVO:

 

Aleš Šabeder, minister za zdravje
 

dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar

 

prim. Simona Repar Bornšek, državna sekretarka

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE:

 

Kabinet ministra

Lucija MAK UHAN, vodja

tel.: 01 478 60 03

e-pošta: gp.mz(at)gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Metka LOGAR, vodja

tel.: 01 478 60 66

e-pošta: metka.logar(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Darja GULIN

e-pošta: darja.gulin(at)gov.si

 

Služba za sistemsko pravno urejanje

Mojca GRABAR, vodja

e-pošta: mojca.grabar(at)gov.si

 

Služba za odnose z javnostmi

Polona KRIŽNAR

e-pošta: polona.kriznar(at)gov.si

 

Sekterariat

Blanka ČESNIK WOLF, vršilka dolžnosti generalne sekretarke

tel.: 01 478 6021

e-pošta: blanka.cesnik-wolf(at)gov.si

 

Direktorat za javno zdravje

Mojca GOBEC, generalna direktorica

tel.: 01478 60 07

e-pošta: mojca.gobec(at)gov.si

 

Direktorat za zdravstveno varstvo

Dr. Tomaž PLIBERŠEK, državni sekretar, pooblaščen za vodenje in koordiniranje nalog

 

Direktorat za zdravstveno ekonomiko

Mag. Mirko STOPAR, generalni direktor

tel.: 01 478 69 60

e-pošta: mirko.stopar(at)gov.si

 

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

Mag. Kristina KUHANEC TRATAR, vršilka dolžnosti generalne direktorice

tel: 01 478 60 99
e-pošta:kristina.kuhanec-tratar(at)gov.si