Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

mag. Kristina Kuhanec Tratar, vršilka dolžnosti generalne direktorice

tel.: 01 478 6099

e-pošta: Kristina.Kuhanec-Tratar(at)gov.si

 

 

Direktorat za dolgotrajno oskrbo opravlja naloge, ki se nanašajo na področje dolgotrajne oskrbe, in sicer:

 • sodelovanje pri pripravi predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov;
 • priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
 • sodelovanje pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil; 
 • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov s področja direktorata;
 • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja dolgotrajne oskrbe;
 • pravne preglede dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za dolgotrajno oskrbo;
 • razvoj integrirane mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • koordinacijo izvedbe pilotnih projektov, sofinanciranih iz strukturnih skladov Evropske unije na področju dolgotrajne oskrbe;
 • postopno uvajanje novih zakonodajnih rešitev, vključno z vzpostavitvijo mreže enotnih vstopnih točk za dolgotrajno oskrbo in novega integriranega postopka ocene potreb;
 • vzpostavitev ekonomike za dolgotrajno oskrbo: načrtovanje in zagotovitev dodatnih virov za dolgotrajno oskrbo na osnovi izračunov, ki se bodo pripravili v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitutom za ekonomsko raziskovanje, letno dogovarjanje za izvedbo programov dolgotrajne oskrbe,
 • koordinacijo evalvacije pilotnih projektov v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zunanjimi evalvatorji, na osnovi katere se bo v nadaljevanju odločalo o dokončnih zakonodajnih rešitvah in ali se tudi izvajalci dolgotrajne oskrbe, vključno s socialno-varstvenimi zavodi, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prenesejo pod pristojnost Ministrstva za zdravje; 
 • spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe;
 • spremljanje in izvajanje aktivnosti, povezanih s projektom Modela dolgotrajne oskrbe v skupnosti.