Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

  

Mojca GOBEC, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje

tel.: 01 478 60 07

faks: 01 478 60 79

e-pošta: mojca.gobec(at)gov.si

 

  

Organiziranost:

 

 

Naloge Direktorata za javno zdravje:

 

Direktorat za javno zdravje si prizadeva za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti.

 

Direktorat opravlja naloge, ki se nanašajo na področje javnega zdravja:

  • sodelovanje pri pripravi oz. spreminjanju zakonov, kolektivnih pogodb, razvojnih strateških in drugih dokumentov;
  • priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
  • prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva;
  • sodelovanje pri upravnih nadzorih;
  • mednarodno sodelovanje;
  • načrtovanje in spremljanje javne službe in aktivnosti nevladnih organizacij;