Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Mojca GOBEC, dr. med., generalna direktorica

tel.: 01 478 60 07

e-pošta: mojca.gobec(at)gov.si

 

  

Organiziranost:

 

 

Naloge Direktorata za javno zdravje:

 

Direktorat za javno zdravje si prizadeva za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti.

 

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE opravlja naloge, ki se nanašajo na področje javnega zdravja, in sicer:

 

 • pripravo predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov;
 • sodelovanje pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil;
 • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih;
 • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravo odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov s področja direktorata;
 • pravni pregledi dokumentov, pripravljenih v okviru direktorata; 
 • načrtovanje, koordiniranje in spremljanje izvajanja javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja; 
 • sodelovanje pri pripravi zakonov, strateških in drugih dokumentov iz pristojnosti drugih ministrstev, ki imajo vpliv na javno zdravje; 
 • načrtovanje in izvajanje postopkov za financiranje programov/projektov nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ter spremljanje in vrednotenje učinkovitosti in kakovosti z namenom nadaljnjega razvoja;  
 • načrtovanje, izvajanje postopkov in spremljanje izvajanja aplikativnih in ciljno raziskovalnih projektov s področja javnega zdravja;     
 • priprava vsebinskih usmeritev, vrednotenje predlogov in spremljanje izvajanja programov in projektov, ki se financirajo iz evropskih kohezijskih in drugih mednarodnih virov; 
 • načrtovanje in spremljanje izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni ter presejalnih programov  ZORA, DORA, SVIT;
 • informiranje in ozaveščanje javnosti o zdravju prebivalstva in tveganjih za zdravje;  
 • pripravo vsebinskih izhodišč za oblikovanje predlogov stališč Republike Slovenije do zadev EU in zadev na področju mednarodnega sodelovanja (OECD, Sveta Evrope, OZN in drugih mednarodnih organizacij in pobud s področja javnega zdravja); 
 • koordiniranje sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo; 
 • načrtovanje in izvajanje postopkov za izvrševanje proračuna.