Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Mojca GOBEC, dr. med., generalna direktorica

tel.: 01 478 60 07

e-pošta: mojca.gobec(at)gov.si

 

  

Organiziranost:

 

 

Naloge Direktorata za javno zdravje:

 

Direktorat za javno zdravje si prizadeva za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja in zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti.

 

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE opravlja naloge, ki se nanašajo na področje javnega zdravja, in sicer:

 

 • pripravo predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov;
 • sodelovanje pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil;
 • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih;
 • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, pripravo odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov s področja direktorata;
 • pravni pregledi dokumentov, pripravljenih v okviru direktorata; 
 • načrtovanje, koordiniranje in spremljanje izvajanja javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja; 
 • sodelovanje pri pripravi zakonov, strateških in drugih dokumentov iz pristojnosti drugih ministrstev, ki imajo vpliv na javno zdravje; 
 • načrtovanje in izvajanje postopkov za financiranje programov/projektov nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ter spremljanje in vrednotenje učinkovitosti in kakovosti z namenom nadaljnjega razvoja;  
 • načrtovanje, izvajanje postopkov in spremljanje izvajanja aplikativnih in ciljno raziskovalnih projektov s področja javnega zdravja;     
 • priprava vsebinskih usmeritev, vrednotenje predlogov in spremljanje izvajanja programov in projektov, ki se financirajo iz evropskih kohezijskih in drugih mednarodnih virov; 
 • načrtovanje in spremljanje izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni ter presejalnih programov  ZORA, DORA, SVIT;
 • informiranje in ozaveščanje javnosti o zdravju prebivalstva in tveganjih za zdravje;  
 • pripravo vsebinskih izhodišč za oblikovanje predlogov stališč Republike Slovenije do zadev EU in zadev na področju mednarodnega sodelovanja (OECD, Sveta Evrope, OZN in drugih mednarodnih organizacij in pobud s področja javnega zdravja); 
 • koordiniranje sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo; 
 • načrtovanje in izvajanje postopkov za izvrševanje proračuna.