Skoči na vsebino

SEKTOR ZA KREPITEV ZDRAVJA TER OBVLADOVANJE KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI IN STANJ

Vesna-Kerstin PETRIČ, vodja

tel.: 01 478 60 98

e-pošta: vesna-kerstin.petric(at)gov.si

 

 

Sektor za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • področje preprečevanja dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni in stanja v vseh starostnih obdobjih in okoljih; 
 • področje preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola; 
 • področje nadzora nad tobakom; 
 • področje krepitve duševnega zdravja; 
 • področje preprečevanja odvisnosti od drog;
 • področje obvladovanja nenalezljivih kroničnih bolezni in preprečevanja poškodb;
 • področje zmanjševanja neenakosti v zdravju;
 • načrtovanje in spremljanje javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja in aktivnosti nevladnih organizacij, ki se nanašajo na krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni;
 • mednarodno sodelovanje in poročanje v okviru Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
 • informiranje in ozaveščanje javnosti;
 • vodenje upravnih postopkov za izdajo dovoljenj za uvoz prepovedanih drog in izdajo dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov. 

Projektna enota za izvajanje preventivnih dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:

 • spremljanje in kontrolo izvajanja kohezijskih projektov;
 • koordiniranje in izvajanje posameznih projektnih aktivnosti;
 • prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med posameznimi kohezijskimi projekti;
 • administracijo operacij.