Skoči na vsebino

SEKTOR ZA KREPITEV ZDRAVJA TER OBVLADOVANJE KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI IN STANJ

 

Vesna-Kerstin PETRIČ, vodja

tel.: 01 478 60 98

faks: 01 426 21 15

e-pošta: vesna-kerstin.petric(at)gov.si

 

 

Sektor za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • strateško načrtovanje, koordinacijo, spremljanje in poročanje o izvajanju politik in ukrepov na področju preprečevanja dejavnikov tveganja kronične nenalezljive bolezni in stanja v vseh starostnih obdobjih in okoljih (preprečevanje tvegane in škodljive rabe alkohola, nadzor nad tobakom, preprečevanje prekomerne prehranjenosti in debelost, spodbujanje telesne dejavnosti, preprečevanje poškodb);
  • strateško načrtovanje, koordinacijo, spremljanje in poročanje o izvajanju politik in ukrepov na področju duševnega zdravja in preprečevanje odvisnosti od drog;
  • strateško načrtovanje, koordinacijo, spremljanje in poročanje o izvajanju politik in ukrepov za obvladovanje nenalezljivih kroničnih bolezni;
  • spremljanje in sodelovanje pri načrtovanju politik in ukrepov, ki se nanašajo na ranljive skupine prebivalstva in odpravljanje neenakosti v zdravju;
  • načrtovanje in spremljanje javne službe na področju javnega zdravja in aktivnosti nevladnih organizacij, ki se nanašajo na krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni;
  • sodelovanje pri načrtovanju ukrepov in politik v okviru zdravstvenega varstva, ki se nanašajo na krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni (krovna zdravstvena zakonodaja, reforma primarnega zdravstvenega varstva, eZdravje, baze podatkov in evidence v zdravstvu, kakovost, načrtovanje kadrovskih virov v zdravstvu, partnerski dogovor, idr.);
  • spremljanje in sodelovanje pri načrtovanju politik in ukrepov drugih resorjev, ki zadevajo zdravje – zdravje v vseh politikah;
  • mednarodno sodelovanje in poročanje v okviru Evropske unije in z mednarodnimi organizacijami in mrežami na področju krepitve zdravja ter preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni (Direktorat za javno zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji, Svetovna zdravstvena organizacija, UNDCP, EMCDDA, idr.);
  • informiranje in ozaveščanje javnosti na področju krepitve zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni (priprava vsebin za komuniciranje z mediji, medijske kampanje, vsebine za spletne strani ministrstva, odgovori na vprašanja zainteresirane javnosti, idr.).