Skoči na vsebino

SEKTOR ZA OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, HRANO IN OKOLJE

 

Dr. Marjeta RECEK, vodja
tel.: 01 478 60 07
faks: 01 478 68 56
e-pošta: marjeta.recek(at)gov.si

 

 

Sektor za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • načrtovanje vsebin in organizacijo javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja in dejavnosti, povezanih z javnim zdravjem, ter spremljanje njihovega izvajanja; 
  • obvladovanje nalezljivih bolezni (cepljenja, spolno prenosljive bolezni, antimikrobna resistenca), vključno z obvladovanjem zdravstvenih groženj na tem področju;
  • spremljanje stanja in izvajanje ukrepov v zvezi z dejavniki v okolju, ki imajo neposreden vpliv na zdravje človeka (obvladovanje okoljskih tveganj), vključno z delovnim okoljem;
  • pripravo in izvajanje predpisov v zvezi z varnostjo in zdravstveno ustreznostjo hrane in pripravo ukrepov za izvajanje zdravstvenega nadzora na tem področju;
  • strateško načrtovanje, koordinacijo, spremljanje in poročanje o izvajanju politik in ukrepov na področju nalezljivih bolezni, drugih groženj zdravju ter hrane in okolja;
  • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji (opustitev obveznega cepljenja) ter vodenje seznamov s področja pristojnosti sektorja (celovita presoja vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja, občinski prostorski načrti, seznam prehranskih dopolnil, seznam živil za posebne prehranske namene, odobritev smernic dobre higienske prakse);
  • mednarodno sodelovanje in poročanje v okviru Evropske unije in z mednarodnimi organizacijami in mrežami na področju nalezljivih bolezni ter drugih groženj zdravju, hrane, okolja in zdravja (Direktorat za javno zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji, Svet Evropske unije, Svetovna zdravstvena organizacija, Codex, idr.);
  • informiranje in ozaveščanje javnosti na področju nalezljivih bolezni ter drugih groženj zdravju, hrane, okolja in zdravja (priprava vsebin za komuniciranje z mediji, medijske kampanje, vsebine za spletne strani ministrstva, odgovori na vprašanja zainteresirane javnosti, idr.).