Skoči na vsebino

SEKTOR ZA OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, HRANO IN OKOLJE

Dr. Marjeta RECEK, vodja
tel.: 01 478 60 07
e-pošta: marjeta.recek(at)gov.si

 

 

Sektor za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • načrtovanje in spremljanje javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja in povezanih dejavnosti; 
 • obvladovanje nalezljivih bolezni, vključno z obvladovanjem nevarnosti za zdravje ljudi;
 • področje obvladovanja HIV/AIDS; 
 • področje prehrane in telesne dejavnosti; 
 • področje zdravja otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem;
 • področje predpisov v zvezi z varnostjo živil;
 • področje materialov, ki prihajajo v stik z živili; 
 • področje zdravstvene ustreznosti pitne vode; 
 • področje higienskih zahtev za kopališča in kopalne vode v bazenih; 
 • področje opravljanja dejavnosti higienske nege;
 • vodenje upravnih postopkov v zvezi z opustitvijo cepljenja iz medicinskih razlogov, pravico do odškodnine zaradi obveznega cepljenja ter dejavnostmi dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
 • sodelovanje v postopkih presoj vplivov na okolje s stališča varovanja zdravja ljudi;
 • mednarodno sodelovanje in poročanje v okviru Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
 • informiranje in ozaveščanje javnosti.