Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

 

Generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko 

mag. Mirko Stopar, v. d. generalnega direktorja

tel.: 01 478 69 76

faks: 01 478 69 58

e-pošta: mirko.stopar(at)gov.si

 

  

Organiziranost: 

 

 

 

Naloge Direktorata za zdravstveno ekonomiko:

  • sodelovanje pri pripravi oz. spreminjanju zakonov, kolektivnih pogodb, razvojnih strateških in drugih dokumentov;
  • prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva;
  • priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
  • sodelovanje pri upravnih nadzorih;
  • vodenje in odločanje v  upravnih postopkih na I. stopnji in priprava drugih pravnih aktov ter izvajanje drugih nalog s področja Direktorata za zdravstveno ekonomiko (npr. sklep o imenovanju delovne skupine, sklep o upravnem nadzoru, pogodba, vladno gradivo, idr.);
  • pravne preglede dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za zdravstveno ekonomiko;
  • načrtovanje materialnih pogojev za dostopno, učinkovito in kakovostno izvajanje programov zdravstvenega varstva;