Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO

mag. Mirko Stopar, generalni direktor

tel.: 01 478 69 76

e-pošta: mirko.stopar(at)gov.si

 

  

Organiziranost: 

 

 

Direktorat za zdravstveno ekonomiko opravlja naloge, ki se nanašajo na področje zdravstvene ekonomike, in sicer:

  • sodelovanje pri pripravi predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov;
  • prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva;
  • priprava strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
  • sodelovanje pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil;
  • pravne preglede dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za zdravstveno ekonomiko;
  • načrtovanje materialnih pogojev za dostopno, učinkovito in kakovostno izvajanje programov zdravstvenega varstva;
  • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov s področja direktorata;
  • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih s področja zdravstvene ekonomike.