Skoči na vsebino

SEKTOR ZA EKONOMIKO JAVNEGA ZDRAVSTVA

Dušan JOŠAR, vodja 

tel.: 01 478 6046

e-pošta: dusan.josar(at)gov.si

 

 

Sektor za ekonomiko javnega zdravstva opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • sodelovanje pri pripravi in usklajevanju projekcij javnega financiranja za področje zdravstvenega zavarovanja in spremljanje izvajanja finančnega načrta ZZZS;
 • pripravljanje strokovnih in sistemskih rešitev pri pripravi predpisov s finančno-računovodskega področja javnih zdravstvenih zavodov;
 • pripravo poročil, analiz in drugih gradiv s področja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov; 
 • vodenje aktivnosti v okviru splošnega dogovora in sodelovanje pri arbitražah;
 • pripravo navodil, vsebinskih izhodišč in metodoloških navodil za letne finančne načrte javnih zdravstvenih zavodov ter izdajo soglasij v zvezi s finančnimi načrti javnih zdravstvenih zavodov;
 • izdaja metodoloških in vsebinskih navodil za pripravo letnih poročil javnih zdravstvenih zavodov in priprava primerjalnih analiz poslovanja javnih zdravstvenih zavodov;
 • pripravo finančnih načrtov in sodelovanje pri pripravi letnih pogodb javnih zdravstvenih zavodov, ki se financirajo iz proračuna ter spremljanje porabe javno finančnih sredstev;
 • področje stroškov dela zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih;
 • izdajanje mnenj o zadolževanju javnih zdravstvenih zavodov;
 • priprava in sprejemanje izhodišč za financiranje programov in storitev zdravstvenega varstva;
 • spremljanje in sodelovanje pri razvijanju modelov financiranja zdravstvenih dejavnosti.