Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA INVESTICIJE IN JAVNA NAROČILA

Mag. Simona Hribar Motore, vodja

tel.: 01 478 60 45

e-pošta: simona.hribar-motore@gov.si

  

 

Sektor za investicije in javna naročila opravlja naloge, ki se nanašajo na: 

  • načrtovanje, vodenje, nadzor nad izvedbo in spremljanje investicij ter pripravo analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • oddajo javnih naročil investicijskega značaja, prevzem in obračun izvedenih javnih naročil;
  • druge naloge, ki skladno s predpisi in naravo dela v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ter drugimi predpisi, zadevajo področje investicijskih vlaganj v javno zdravstvo;
  • razpolaganje z nepremičninami oziroma drugim opredmetenim premoženjem države, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • spremljanje gospodarjenja z zgradbami in opremo v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija;
  • ugotavljanje upravičenosti in nadzor nad izvedbo investicij ter pripravo analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, Republika Slovenija pa jih sofinancira;
  • vodenje in koordinacijo postopkov za izvedbo centralnih javnih naročil za javne zdravstvene zavode;
  • pripravo analiz in poročil v zvezi z izvedenimi postopki javnega naročanja;
  • pripravo podlag in izvajanje postopkov za financiranje oziroma sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v javne zdravstvene zavode na primarnem nivoju.