Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

Tanja MATE, generalna direktorica

tel.: 01 478 6005

e-mail: tanja.mate(at)gov.si

 

 

  

Organiziranost:

 

Naloge Direktorata za zdravstveno varstvo:

 

V Direktoratu za zdravstveno varstvo si prizadevamo za izboljšanje in razvoj zdravstvenega sistema, s katerim se povečuje dostopnost do zdravstvenih storitev, pri čemer želimo zagotoviti primerno, varno, kakovostno in vsem dostopno zdravstveno oskrbo.

 

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO opravlja naloge, ki se nanašajo na področje zdravstvenega varstva, in sicer:

  • sodelovanje pri pripravi predpisov, razvojnih in drugih strateških dokumentov;
  • sodelovanje pri upravnih, sistemskih nadzorih in nadzorih nad izvajanjem javnih pooblastil;
  • vodenje oziroma odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih;
  • strokovne, koordinacijske in organizacijske naloge s področja evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja;
  • duševno zdravje;
  • odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja, priprava odgovorov na novinarska vprašanja ter področje zbirk osebnih podatkov s področja DZV;
  • pravni pregledi dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za zdravstveno varstvo.