Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo

Tanja MATE

tel.: 01 478 6005

faks: 01 478 6058

e-mail: tanja.mate(at)gov.si

 

 

  

Organiziranost:

 

 

Naloge Direktorata za zdravstveno varstvo:

 

V Direktoratu za zdravstveno varstvo si prizadevamo za izboljšanje in razvoj zdravstvenega sistema, s katerim se povečuje dostopnost do zdravstvenih storitev, pri čemer želimo zagotoviti primerno, varno, kakovostno in vsem dostopno zdravstveno oskrbo.

  

Direktorat opravlja naloge, ki se nanašajo na:  

  • sodelovanje pri pripravi oz. spreminjanju zakonov, razvojnih strateških in drugih dokumentov;
  • pripravo strokovnih izhodišč za potrebe priprave splošnega dogovora;
  • sodelovanje pri upravnih nadzorih;
  • pravne preglede dokumentov, ki jih pripravljajo javni uslužbenci, zaposleni v Direktoratu za zdravstveno varstvo;
  • vodenje  upravnih postopkov na I. stopnji in pripravo drugih pravnih aktov ter izvajanje drugih nalog s področja direktorata (npr. sklep o imenovanju delovne skupine, sklep o upravnem nadzoru, pogodba, vladno gradivo, idr.);
  • pripravo analiz in sistemskih rešitev s področja ogroženih skupin prebivalstva;
  • sodelovanje in podpiranje (so)delovanja nevladnega in vladnega sektorja na področju zdravstvenega varstva;
  • vodenje upravnih postopkov na I. stopnji (verifikacije in dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti, podelitev statusa društva v javnem interesu, izdaja soglasij k aktu o ustanovitvi, odločbe za zdravilišča in zdravilne snovi idr.);
  • preverjanje znanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v okviru opravljanja strokovnega izpita.