Skoči na vsebino

SEKTOR ZA KAKOVOST IN ORGANIZACIJO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

 

Mag. Bernarda KOCIPER, vodja

tel.: 01 478 6902

faks: 01 478 6070

e-pošta: bernarda.kociper(at)gov.si

 

 

Sektor za kakovost in organizacijo zdravstvenega varstva opravlja naloge, ki se nanašajo na:

 • vodenje aktivnosti za sprejem splošnega dogovora;

 • prestrukturiranje programov zdravstvenega varstva;

 • strateško načrtovanje, uvajanje, spremljanje in nadzor sistema kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva;

 • spremljanje in nadzor sistema notranjih in zunanjih presoj javnih in zasebnih zdravstvenih zavodov (akreditacije);

 • reševanje pritožb in pobud državljanov (naslovljene na ministra) ter priprava odgovorov ministru;

 • oblikovanje in revidiranje nacionalnih splošnih standardov zdravstvene oskrbe;

 • spremljanje in nadziranje transplantacijske dejavnosti;

 • redke bolezni;

 • oblikovanje izhodišč in pregled nad podatki, ki jih ministrstvo zbira s področja zdravstvene dejavnosti;

 • koordinacijo in spremljanje zdravstvene nege;

 • razvoj dejavnosti na področju zdravstvenega varstva starejših;

 • področje nezavarovanih, zdravljenja za tujce, delovanja humanitarnih organizacij in drugi načini podpiranja (so)delovanja nevladnega in vladnega sektorja na področju zdravstvenega varstva;

 • koordinacijo in spremljanje ovrednotenja zdravstvene tehnologije (HTA) – zdravila in medicinski pripomočki;

 • koordinacijo in spremljanje delovanja zdravstvenega sistema (health system performance assessment).