Skoči na vsebino

SEKTOR ZA ORGANIZACIJO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Sektor za organizacijo zdravstvenega varstva opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • urejanje področja zdravstvenih domov, bolnišnic in drugi javni zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost;
  • urejanje področja zasebne zdravstvene dejavnosti in koncesij;
  • urejanje področja laboratorijske dejavnosti;
  • urejanje področja lekarniške dejavnosti;
  • mrliško pregledna služba;
  • aktivnosti v okviru splošnega dogovora in sodelovanje v arbitražah;
  • koordinacijo nalog v zvezi s Komisijo medicinske etike;
  • spremljanje transplantacijske dejavnosti;
  • ranljive skupine prebivalstva (invalidi, zagotavljanje pravic nezavarovanim in tujcem, delovanje humanitarne organizacije in drugi načini podpiranja (so)delovanja nevladnega in vladnega sektorja na področju zdravstvenega varstva, Romi, otroci s posebni potrebami ipd.);
  • podelitev naziva klinika, klinični inštitut, klinični oddelek.