Skoči na vsebino

SEKTOR ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

 

Sektor za razvoj zdravstvenega varstva opravlja naloge, ki se nanašajo na: 

 • urejanje področja zasebne zdravstvene dejavnosti in koncesij;

 • spremljanje in načrtovanje zdravstvenega varstva na primarni, sekundarni in terciarni ravni;

 • spremljanje in načrtovanje kadrov v zdravstvu;

 • mreženje javne zdravstvene dejavnosti;

 • koordinacijo in spremljanje na področju zdravil;

 • spremljanje medicinskih pripomočkov;

 • pripravo analiz in sistemskih rešitev s področja duševnega zdravja;

 • urejanje zdravstvene dejavnosti v izrednem ali vojnem stanju, v krizi ali med naravno ali drugo nesrečo (v posebnih razmerah) v sodelovanju z izvajalci zdravstvene dejavnosti ter drugimi državnimi organi;

 • vaje, usposabljanje in izobraževanje s področja obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter nujne medicinske pomoči;

 • notranji nadzor nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi na ministrstvu;

 • nadzore s področja nujne medicinske pomoči in prevozov pacientov;

 • urejanje delovanja ministrstva na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in civilne obrambe;

 • podporo strokovnim organom, za katere je neposredno pristojen minister (ZS, strokovne delovne skupine ipd.);

 • urejanje in spremljanje sistema nujne medicinske pomoči.